Választások

 
Korábbi választások
 
 
Archív választási információk
 
 
Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2021 (XII. 20.) HVI határozata
Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2021 (XII. 20.) HVI határozata Gyomaendrőd Város szavazóköreinek számáról, sorszámáról és területi beosztásáról, valamint a szavazóhelyiségek címéről
 
 
 
 
 
Választási szervek elérhetőségei
Helyi Választási Bizottság

elnök dr. Szendrei Éva
elnökhelyettes: Gellértné Vaszkó Tímea
tag: Gyetvai Jánosné

Székhely:
Gyomaendrőd Városháza
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon:
66-521-657

Helyi Választási Iroda

vezető:
Pap-Szabó Katalin jegyző

Székhely:
Gyomaendrőd Városháza
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Telefon:
66-521-602

e-mail:
jegyzo@gyomaendrod.hu
 
 
 
 
 
Jelölt ajánláshoz szükséges küszöbszámok megállapítása
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Iroda Vezetője megállapította a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §-ában biztosított hatáskörében eljárva a 2019. október 13-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Gyomaendrőd Városban az egyéni választókerületi képviselő valamint polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát.
A szükséges ajánlás számokról szóló közlemény innen tölthető le (PDF).
 
 
 
 
 
Kitűzték a nemzetiségi önkormányzati választásokat
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napjára - tűzte ki a 183/2019. számú határozatával.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) bekezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése alapján, a Nektv. 1. számú mellékletében felsorolt tizenhárom nemzetiség esetében nemzetiségenként, jelen határozat 1-től 13-ig terjedő mellékletei
- 1. pontjában felsorolja azon településeket, ahol a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűzi, és egyidejűleg meghatározza a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát,
- II. pontjában felsorolja azokat a megyéket, ahol a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűzi, és egyidejűleg meghatározza a területi lista állításához szükséges ajánlások számát,
- Ill. pontjában meghatározza az országos nemzetiségi önkormányzati választásokon az országos lista állításához szükséges ajánlások számát.

Az NVB határozata innen tölthető le.


 
 
 
 
 
Kitűzték az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választását
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Alaptörvény előírásaival összhangban 2019. október 13-ára tűzte ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását.
Elnöki nyilatkozat a 2019. évi önkormányzati választások kiírásáról

Demokráciánk erejét, stabilitását a nemzet választójoggal rendelkező polgárainak szabad és felelős akaratnyilvánítása biztosítja. Az 1990-ben megtartott első szabad választások óta minden alkotmányos feltétel adott ahhoz, hogy magunk döntsünk saját sorsunkról, a jelenünket és jövőnket meghatározó kérdésekről.
2019 őszén a rendszerváltoztatás óta nyolcadik alkalommal nyílik lehetőségünk, hogy önkormányzatainkról döntsünk. Ezért Magyarország köztársasági elnökeként arra biztatom minden honfitársamat, hogy állampolgári jogával élve vegyen részt az idei önkormányzati választáson, melynek időpontját az Alaptörvény előírásaival összhangban 2019. október 13-ára tűzöm ki.

Áder János
Magyarország köztársasági elnöke

A választásokkal kapcsolatban a Helyi Választási Iroda információs szolgálatától (66-521-600, jegyzo@gyomaendrod.hu) vagy a választások központi információs portáljáról érhetnek el: https://www.valasztas.hu/onk2019


 
 
 
 
 
Országos Népszavazás 2016


Helyi Választási Iroda munkatársai

1. dr. Urin Anna HVI vezető - jegyzo@gyomaendrod.hu
2. Megyeri László HVI vezető általános helyettese - 20-497-7508, aljegyzo@gyomaendrod.hu
3. Keresztesné Jáksó Éva HVI vezető jogi helyettese - 20-405-6180, keresztesne@gyomaendrod.hu
4. Enyedi László HVI munkatárs, enyedi@gyomaendrod.hu, 20-462-1755
5. Csényi István HVI munkatárs, csenyi@gyomaendrod.hu, 20-386-4464
6. Pap Gábor HVI munkatárs, pap.gabor@gyomaendrod.hu, 20-275-8046
7. Jakucs Mária HVI munkatárs, jakucs@gyomaendrod.hu, 70-414-7183
8. Omiliákné Csikós Anikó HVI munkatárs, omiliakne@gyomaendrod.hu, 20-594-9577
9. Dr. Medveczki Teréz HVI munkatárs, medveczki@gyomaendrod.hu, 70-229-9195
 
 
 
 
 
A március 1-ére kitűzött időközi választás legfontosabb eljárási információi
Az 5. egyéni választókerületi képviselő március 1-ére kitűzött időközi választásának a Helyi Választási Bizottság által elfogadott választási naptára szerinti legfontosabb információk és eljárási teendők.

Január 5-én a Helyi Választási Iroda vezetője (jegyző) állapítja meg az egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok aktuális számához a központi névjegyzéknek a 2015. január 2-i adatait veszi figyelembe.

Január 12-éig az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2015. január 12-ig küldi meg a Nemzeti Választási Iroda. Az egyéni választókerület választói az értesítést postán kapják meg.
Fontos tudni, hogy az időközi választáson azt a választópolgárt kell a szavazóköri névjegyzékbe felvenni, aki a szavazókörben lakcímmel rendelkezik. Ettől a szabálytól eltérően az a választópolgár, aki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik azon a településen, illetve abban az egyéni választókerületben, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek legutóbbi általános vagy időközi választásának napján a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, csak ugyanazon településen (ugyanazon egyéni választókerületben) vehető fel a szavazóköri névjegyzékbe.

Szintén január 12-én adja át a HVI a jelölő szervezet, illetve a leendő jelölt részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.

Jelölő szervezeti bejelentő lap itt tölthető le DOCX | PDF formátumban.
Ajánlóív igénylő nyomtatvány itt tölthető le DOCX | PDF formátumban.

Január 26-án 16 óráig lehet az egyéni választókerületi jelöltet bejelenteni. Még aznap 16 óra után a helyi választási bizottság elvégzi a bejelentett jelöltek szavazólapi sorrendjének sorsolását is.
Jelölt bejelentő nyomtatvány itt tölthető le DOCX | PDF formátumban.

Február 13-án 16 óráig lehet a választási bizottságokba a jelölt, illetve a jelölő szervezet által megbízott tagot bejelenteni.

Február 27-én 16.00 óráig kell megérkeznie a mozgóurna iránti kérelemnek a helyi választási irodához.

Mozgóurna igénylés hagyományos nyomtatványa itt tölthető le.
Mozgóurna igénylés on-line módin itt érhető el.
 
Március 1. a szavazás napja, szavazni reggel 6 órától 19 óráig lehet majd a választópolgár lakcíme szerint szavazókörben. Ezen a napon legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a mozgóurna iránti kérelemnek a szavazatszámláló bizottsághoz annak érdekében, hogy a bizottság teljesíteni tudja a választópolgár ez irányú kérését.
 
 
 
 
 
Időközi választás az 5. számú egyéni választókerületben
 
 
 
Hornok Ernő 2014. november 10-én a Képviselő-testülethez intézett levélben jelentette be képviselői megbízatásáról történő lemondását. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a lemondással. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény pedig azt mondja ki, hogy ha az egyéni választókerületi képviselő megbízatása megszűnik, akkor időközi választást kell kitűzni.
A Helyi Választási Bizottság 2015. március 1-ére, vasárnapra tűzte ki (határozat PDF) az 5. számú egyéni önkormányzati választókerületben az időközi önkormányzati képviselő-választást.
 
 
 
 
 
Választási kampányt segítő információk
Helyi Választási Bizottság döntéseinek elérhetősége

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időszakában a Helyi Választási Bizottságnak sok választási eljárási kérdében kell döntést hoznia. Dönt a jelöltek, kompenzációs listák stb. nyilvántartásba vételéről továbbá egyéb a hatáskörébe tartozó kérdésekről.

A döntéseket az önkormányzati döntéseket nyilvántartó EDtR keretrendszer útján az interneten is elérhetővé tesszük.

A helyi Választási Bizottság döntései elérhetők itt.

A választási kampányt segítő publikus információk

Központi infiormációk a www.valasztas.hu oldalon
Jelölő szervezeteknek szóló fontos tudnivalók itt érhetők el.

Helyi információk

Az önkormányzati egyéni választókerületek átnézeti térképe

Gyomaendrőd önkormányzati egyéni választókerületei (a képre kattintva új ablakba kinagyítható)
 
 
 
 
 
Választókörök és szavazókörök
Gyomaendrődön vegyes választási rendszerben kerülnek megválasztásra az önkormányzati képviselők. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján Gyomaendrődön a polgármester mellett 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listáról megválasztott képviselő alkotja majd az új képviselő-testületet.

A 8 egyéni választókerület szöveges területi leírása elérhető itt.

A választókerületek térképi megjelenítése itt érhető el.
 
 
 
 
 
A Helyi Választási Iroda tagjai az önkormányzati választáson

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Irodája (HVI) három településre (Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya) látja ela választásokhoz kapcsolódó feladatokat.

A következő táblázatban a HVI munkatársainak elérhetőségét, ezt követően az egyéb kapcsolódó információkat találják meg

 

Név

Beosztás

Szolg. hely

Elérhetőség

1

Dr. Csorba Csaba

HVI vezető

Gyomaendrőd HVI, Selyem út 124.

66-521-601

2

Megyeri László

HVI vezető általános és informatikai helyettese

Gyomaendrőd HVI, Selyem út 124.

66-581-236

3

Keresztesné Jáksó Éva

HVI jogi helyettese

Gyomaendrőd HVI, Selyem út 124.

66-521-602

4

Csényi István

HVI vezető pénzügyi helyettese, informatika

Gyomaendrőd HVI, Selyem út 124.

66-521-659

5

Enyedi László

HVI munkatárs, informatika

Gyomaendrőd HVI, Selyem út 124.

66-521-603

6

Pap Gábor

HVI munkatárs, informatikus

Gyomaendrőd HVI, Selyem út 124.

 

7

Jakucs Mária

HVI munkatárs, választási bizottságok

Gyomaendrőd HVI, Selyem út 124.

66-521-657

8

Csikós Anikó

HVI munkatárs, választási bizottság, VISZ

Gyomaendrőd HVI, Selyem út 124.

66-521-600

         

 

HVI kirendeltségek

 

9

Timár Teréz

HVI munkatárs, jegyzőkönyv vezető

Csárdaszállás Kirendeltség, Petőfi Sándor utca 17.

66-426-066

10

Cserenyecz Bettina

HVI munkatárs, jegyzőkönyv vezető

Hunya Kirendeltség, Rákóczi út 19.

66-294-141

 

Település Fax Email
Gyomaendrőd 66-283-288 jegyzo@gyomaendrod.hu, aljegyzo@gyomaendrod.hu
Csárdaszállás 66-426-176 csarda@csardaszallas.hu
Hunya 66-294-141 fulopne@hunya.hu
 
 
 
 
 
Kitűzték a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választását

 

A köztársasági elnök 270/2014. (VII. 23.) KE határozata
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választása időpontjának kitűzéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés e) pontja, valamint a Záró és vegyes rendelkezések 7. pontja, továbbá a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 6. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 302. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását 2014. október 12. napjára tűzöm ki.

Budapest, 2014. július 23.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: III-1/03494-1/2014.
 
 
 
 
 
A Helyi Választási Iroda

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Irodája (HVI) három településre (Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya) látja ela választásokhoz kapcsolódó feladatokat.

A következő táblázatban a HVI munkatársainak elérhetőségét, ezt követően az egyéb kapcsolódó információkat találják meg

 

Név

Beosztás

Szolg. hely

Elérhetőség

1

Dr. Csorba Csaba

HVI vezető

Gyomaendrőd HVI, Selyem út 124.

66-521-601

2

Megyeri László

HVI vezető általános és informatikai helyettese

Gyomaendrőd HVI, Selyem út 124.

66-581-236

3

Keresztesné Jáksó Éva

HVI jogi helyettese

Gyomaendrőd HVI, Selyem út 124.

66-521-602

4

Csényi István

HVI vezető pénzügyi helyettese, informatika

Gyomaendrőd HVI, Selyem út 124.

66-521-659

5

Enyedi László

HVI munkatárs, informatika

Gyomaendrőd HVI, Selyem út 124.

66-521-603

6

Pap Gábor

HVI munkatárs, informatikus

Gyomaendrőd HVI, Selyem út 124.

 

7

Jakucs Mária

HVI munkatárs, választási bizottságok

Gyomaendrőd HVI, Selyem út 124.

66-521-657

8

Csikós Anikó

HVI munkatárs, választási bizottság, VISZ

Gyomaendrőd HVI, Selyem út 124.

66-521-600

9

Ugrainé Gróf Éva

HVI munkatárs, informatika

Gyomaendrőd HVI, Selyem út 124.

21-200-7721

 

HVI kirendeltségek

 

10

Timár Teréz

HVI munkatárs, jegyzőkönyv vezető

Csárdaszállás Kirendeltség, Petőfi Sándor utca 17.

66-426-066

11

Fülöpné Kővári Ágnes

HVI munkatárs, jegyzőkönyv vezető

Hunya Kirendeltség, Rákóczi út 19.

66-294-141

 

Település Fax Email
Gyomaendrőd 66-283-288 jegyzo@gyomaendrod.hu, aljegyzo@gyomaendrod.hu
Csárdaszállás 66-426-176 csarda@csardaszallas.hu
Hunya 66-294-141 fulopne@hunya.hu
 
 
 
 
 
Szavazókörök besorolása
Szavazókörök besorolása

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Irodájának vezetője még 2013-ban megállapította a szavazókörök besorolását.

Gyomaendrőd Város szavazóköreinek számának, sorszámának és területi beosztásának, valamint a szavazóhelyiségek címének megállapításáról szóló 1/2013. (VII. 24.) HVI határozat itt tölthető le (PDF).

A gyomaendrődi körzetesítés hitelesítési jegyzőkönyv itt tölthető le (PDF).

Csárdaszállás Község szavazóköreinek számának, sorszámának és területi beosztásának, valamint a szavazóhelyiségek címének megállapításáról szóló 2/2013. (VII. 24.) HVI határozat itt tölthető le (PDF).

A csárdaszállási körzetesítés hitelesítési jegyzőkönyv itt tölthető le (PDF).

Hunya Község szavazóköreinek számának, sorszámának és területi beosztásának, valamint a szavazóhelyiségek címének megállapításáról szóló 3/2013. (VII. 24.) HVI határozat itt tölthető le (PDF).

A hunyai körzetesítés hitelesítési jegyzőkönyv itt tölthető le (PDF).
 
 
 
 
 
Kitűzték a 2014. évi országgyűlési választásokat
 
 
 
 
 

Fülöp István a Magyar Szocialista Párt egyéni jelöltjének bemutatkozása


 

 

 

 

 

 

Tisztelt Választók!
Tisztelt Gyomaendrődiek!


Először is köszönöm mindazoknak, akik ajánlószelvényeikkel támogattak, és ezáltal lehetővé tették, hogy képviselő-jelöltként megméretessem magam az időközi önkormányzati képviselő választáson.

Ezen internetes felületen keresztül is szeretném megosztani Önökkel, a gyomaendrődi 6. számú választókerület lakókörzetét érintő, továbbá a városfejlesztéssel kapcsolatos főbb elképzeléseim, javaslataim.

Fontosnak tartom:
• a szociális ellátórendszer fejlesztését;

• a munkahelyteremtés feltételrendszerének önkormányzati szintű kedvezményekkel való támogatását;

• az igazságosabb közteherviselés rendeleti úton történő szabályozásának korrekcióját (pl.: a lakossági hulladékszállítás);

• az elhanyagolt közterületek rendezését, parkosítását (pl.: Mirhói iskola környezetének rendezése);

• az utcaközösségek kéréseinek, javaslatainak döntéshozatali szintű kezelését (pl.: fekvőrendőr kialakítása);

• az egészséget károsító fafajták cseréjét, újratelepítéssel (allergiát okozó pollenhatás);

• a csapadékvíz-elvezetés lakossági együttműködéssel történő rendezését (átereszek tisztítása);

• a balesetveszélyes járdafelületek felújítását.
Legyen elsődleges cél a városfejlesztés, melynek eszköze a Képviselő-testület tagjainak építő együttműködése!

Ezen elsődleges célért kívánok én is tenni megválasztásom esetén!

„Együtt a településért és az endrődi városrészért!”

 
Tisztelettel:

Fülöp István

önkormányzati képviselő-jelölt
 
 
 
 
 
Fekécs László FIDESZ-KDNP-Gazdakörök egyéni jelöltjének bemutatkozása
Tisztelt Gyomaendrődiek!
 

Fekécs László vagyok 43 éves, itt élek Önök között tősgyökeres endrődiként. A Bethlen Gábor Szakképző Iskola jogutód oktatási intézményében a diákok szakképzését irányítom.

Családom támogatja munkámat és képviselővé jelölésemet.
Független jelöltként több szervezet (Gazdakörök, Fidesz, Kereszténydemokraták) támogatásával indulok a 6. számú választókörzetben a 2012. május 19–i időközi önkormányzati képviselő választáson.

Köszönetet mondok a sok buzdításért, segítségért, amivel a körzetben találkoztam a kopogtató cédulák gyűjtése során.
Mindennapos kapcsolatban vagyok a körzetem lakóival, hiszen a középiskolai szakoktatáson, keresztül is rendszeresen találkozunk.
Együttmûködök már ma is minden jószándékú politikai erővel, hiszen közös célunk, hogy a 6. számú körzet és Gyomaendrőd lakóinak biztonságos jövőt teremtsünk. Gazdasági mérnökként azt tapasztalom, hogy a körzetben és persze a városunkban megélhetést kell biztosítani a családok számára, maradjanak itthon fiataljaink és itt alapítsanak családot!

Munkám mellett 10 éve tagja és vezetője vagyok egy civil szervezetnek, a Dél-Alföld Európai Unió Egyesületnek, amely a gyomaendrődi diákoknak és szakembereknek teremt külföldön is gyakorlati szakképzési lehetőségeket.

Vezetőségi tagja vagyok az országos Növényvédelmi Orvos Kamarának is, e minőségemben számos helyi gazdának, kiskert tulajdonosnak segítettem már a szakszerû növény- és gyümölcstermesztésben.

Állok elébe a rám váró feladatoknak és szeretnék részt venni a város gazdasági életének megszervezésében, a fejlesztési programok kidolgozásában. Az Önök ötleteivel szeretnék hozzájárulni ezekhez, hogy még hatékonyabban tudjuk a városi fejlesztési forrásokat felhasználni. A választókörzeti munkámban pedig a programom megvalósításával igyekszem meghálálni azt a bizalmat, amit Önöktől kaptam.
Felelőtlen ígérgetés soha nem volt jellemző rám, a tettek és eredmények embere vagyok!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem támogatásukat, hogy az Önök segítségével szebbé tegyük mindannyiunk jövőjét.

Élhetőbb Endrődöt, élhetőbb Gyomaendrődöt, mosolygós embereket és boldog családokat akarok látni.

Ez a célom és közös a jövőnk! Kérem, legyenek ebben Önök is partnereim!


Fekécs László
önkormányzati képviselő-jelölt
6. számú választókörzet
Gyomaendrőd
 
 
 
 
 

Arnóczi István János Jobbik Magyarországért Mozgalom egyéni jelöltjének bemutatkozása
CSAK GYOMAENDRŐD!
 

 

 

 

 

Tisztelt Választópolgár!

Arnóczi István vagyok a Gyomaendrődi Jobbik alapszervezet képviselő jelöltje. Jelenleg listás képviselőként tevékenykedek városunk fejlődése érdekében, de a képviselői tevékenységemet mint a hatos körzet képviselője szeretném folytatni.
Tisztában vagyok azzal, hogy milyen fő problémák merülnek fel Gyomaendrődön és ezek megoldására a lehetőségekhez mérten meg is van a programom.

Legelső és legfontosabb kérdés a fejlesztések kérdése. Végre el kell mozdulni a holtpontról és olyan pályázati forrásokat kell megszereznünk, melyeket a környező települések már régóta használnak.
Mivel a járási pozíció már városunknak szinte biztos, olyan strukturális átalakításokat kell végrehajtanunk a közeljövőben, melyek bizony komoly érdekeket sérthetnek. Itt az Önök segítségét szeretném kérni, hogy véleményükkel támogassák munkámat.

Évről – évre egyre nagyobb mértékben vonjuk meg az intézményeink forrásait. Nemhogy szinten tartanánk a finanszírozást, hanem csökkentjük a támogatásokat. Felelős képviselőként sokszor ismertettem ez irányú véleményemet, hogy ez az intézményrendszerünk leépüléséhez fog vezetni.

Neuralgikus pont városunkban a háziorvosi szolgálat jelenlegi állapota. A nyugdíjaskorú háziorvosok éppen idős koruk miatt egyre nehezebben látják el a feladatot. A helyettesítés egyre nehezebben oldható meg. Végre rendezni kell ezt a problémát is, lehetőleg fiatal háziorvosok idecsábításával. Ehhez a megfelelő feltételeket bizony biztosítanunk kell.

Évek óta nagy probléma a temetőink állapota. A lakosság befizeti a fenntartási díjakat, de véleményem szerint és a törvényi kötelezettség szerint is, nem a fenntartásra fordul ez az összeg. Ezen mindenképpen változtatnunk kell, hogy végre az elvárható szinten üzemeljenek a kegyeleti helyeink.

A források hiánya miatt a járdák és az útburkolatok igen sok helyen nagyon rossz állapotba kerültek. Most a közmunka program keretein belül ezt mindenképpen orvosolnunk kell.
 

A járási székhely kialakításakor végre rendeznünk kell a településen belüli duplikált intézmények helyzetét is. Kevés önkormányzat képes arra, hogy egy településen belül minden intézményét duplán tartsa fenn. Inkább egy olyan lakossági igényeknek mindenképpen megfelelő intézményrendszerünk legyen, mely az igényeket jobban tudja kiszolgálni, mint több intézmény, mely alacsonyabb színvonalon működik a források hiánya miatt.

Végül nem utolsó sorban a szemétszállítás díjának alakításában mindenképpen arra kell törekednünk, hogy a lakosság anyagi tűrőképességének megfelelően tudjuk kialakítani a szolgáltatás díjait.

Ezen pontokhoz kérem az Önök támogatását.

A mottónk az legyen: CSAK GYOMAENDRŐD!

Amennyiben támogatni akarják munkámat kérem, hogy május 19-én szavazataikkal is támogassanak!

Arnóczi István
 
 
 
 
 
Fülöp Zoltán Körösök Vidékéért Egyesület egyéni jelöltjének bemutatkozása
Gyomaendrőd 6. sz. választókerületében 2012. május 19-én az időközi önkormányzati képviselő-választáson a Körösök Vidékéért Egyesület jelöltjeként indulok.
Köszönetet mondok minden 6. számú választókerületi Polgárnak, aki kopogtató cédulájának leadásával bizalmat szavazott, így az induláshoz szükséges ajánlószelvényeket összegyűjtöttem, a választási bizottság, mint jelöltet nyilvántartásba vett a körzetben.

Fülöp Zoltán vagyok, 56 éves, endrődi születésű. Egy tízéves kitérőtől eltekintve, mindig ezen a településen éltem. Endrődön, Gyomán majd Gyomaendrődön nőttem fel, jártam iskolába és később az egyetem elvégzése után négy évvel ide tértem vissza dolgozni is.
Mezőgazdasági gépészmérnök diplomával rendelkezem, tizennégy évig mezőgazdasági nagyüzemben dolgoztam, ebből tíz évig a helyi Győzelem MGTSZ műszaki főágazat-vezetője voltam. Jelenleg egyéni vállalkozóként tevékenykedem, de a mezőgazdaság a vállalkozásomban továbbra is jelen van.

Rendezett családi háttérrel rendelkezem, nős vagyok, két felnőtt leánygyermek édesapja.

A politikai pártok gőgős arroganciáját csak a civil szervezetek tudják tompítani.

Gyomaendrődön a Körösök Vidékéért Egyesület már több mint tíz éve jelen van a közéletben. Képviselői felelősségteljes munkát végeznek, és mindig a város érdekeit szem előtt tartva hozzák döntéseiket. Ezt bizonyítja az is, hogy a jelenlegi alpolgármester is ezen egyesület képviselője. Ezért vállaltam el én is az egyesület felkérését a jelöltségre.

Eddig is többféle társadalmi tevékenységet vállaltam, igyekeztem a közéletben részt venni, hasznos tagja lenni városunknak.
Évtizedek óta Gyomaendrődön a 6. sz. választókerületben lakom, ezért nap, mint nap találkozom a körzet gondjaival, problémáival. Szeretnék a lakossággal, a vállalkozókkal, az itt élőkkel közvetlen jó kapcsolatot kialakítani, problémájukat meghallgatni, megérteni és megoldani. Megválasztásom esetén hatékonyan tudnám képviselni az itt élők érdekeit.

Vallom, hogy ígérgetés helyett tettekkel kell szolgálni a várost, a választókerület valamennyi lakóját.

Kérem a választókörzet lakóit, Önöket, 2012. május 19-én menjenek el szavazni, szavazatukkal támogassák megválasztásomat, hogy a képviselőjük a körzetből való legyen, szavazzanak rám, hiszen Gyomaendrődnek egy biztos, a város érdekeit szem előtt tartó többségre van szüksége, hogy a megkezdett munkát sikerre lehessen vinni.

Megválasztásom esetén ígérem, becsülettel végzem megbízatásomat és az Önök, a 6. sz. választókerület érdekeit fogom képviselni.

Közös gondolkodással eredményes munkát lehet végezni!
 
 
 
 
 
Gyomaendrődi 6. egyéni választókerületi képviselő időközi választása


Időközi választás kitűzése

A Helyi Választási Bizottság 2012. február 28-i ülésén 2012. május 19-ére tűzte ki a 6. egyéni választókerületben az időközi önkormányzati képviselő választást. A Helyi Választási Bizottság választást kitűző határozata itt, a választási eljárás határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló döntés pedit itt tölthető le (PDF)

A Helyi Választási Iroda vezetője a választás kitűzéséről a következő hirdetményt teszi közzé.
 
 


Az időközi választásban érintett lakcímek (szavazókörönként)


011. szavazókör Cím: Óvoda, Selyem u. 101.
Babits Mihály utca teljes közterület, Bartók Béla utca teljes közterület, Honvéd utca teljes közterület, József Attila utca teljes közterület, Mohácsi utca teljes közterület, Napkeleti utca teljes közterület, Polányi Máté utca 000038-végig folyamatos házszámok, Selyem út 000095-000107/0001 páratlan házszámok, Selyem út 000098-000122 páros házszámok, Sugár út 000057-végig páratlan házszámok, Sugár út 000064-végig páros házszámok, Tamási Áron utca teljes közterület, Toronyi utca teljes közterület, Tulipán utca teljes közterület, Zsák utca teljes közterület

012. szavazókör Cím: Óvoda, Szabadság u. 6.
Apponyi utca teljes közterület, Baross Gábor utca teljes közterület, Csillagos utca teljes közterület, Damjanich utca teljes közterület, Deák Ferenc utca teljes közterület, Endrődi utca teljes közterület, Juhász Gyula utca teljes közterület, Kodály Zoltán utca teljes közterület, Mirhói utca teljes közterület, Selyem út 000055-000093 páratlan házszámok, Selyem út 000056-000096 páros házszámok, Szabadság utca teljes közterület, Szabó Ervin utca teljes közterület, Zöldfa utca teljes közterület
 
Tájékoztató pártok és független jelöltek részére az időközi választáshoz

Jelölő szervezet bejelentése

Az időközi önkormányzati képviselő választáson bírósági nyilvántartásába bejegyzett szervezetek (pártok, társadalmi szervezetek) és független jelöltek indulhatnak.
Ahhoz, hogy egy szervezet jelöltet állíthasson, a választási bizottságnál először magát a jelölő szervezetet kell nyilvántartásba vetetnie, mégpedig olyan időpontban, hogy a jelölt bejelentésének idejére már megtörténjen a szervezet nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vételhez a jelölő szervezetet be kell jelenteni a helyi választási bizottságnál, ha a szervezet csak egy településen kíván jelöltet állítani. (Az időközi választás csak Gyomaendrődre terjed ki!)
A jelölő szervezet bejelentését a P nyomtatvány kitöltésével és személyes leadásával vagy postai megküldésével kell megtenni. A nyomtatványhoz mellékelni kell a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából a bíróság által 2012. február 28-át követően kiállított kivonatot.
Ha a szervezet kéri az emblémája feltüntetését a szavazólapon, akkor azt mellékelni kell szürkeárnyalatos, legalább 300 dpi felbontású JPEG vagy TIF kiterjesztésű elektronikus formátumban is.
Ha a szervezet kéri, hogy nevét a kisebbség nyelvén is feltüntessék a szavazólapon, a P nyomtatványhoz csatolni kell az N jelű nyomtatványt is.
A jelölő szervezetet a választási bizottság a bejelentését követő 2 napon belül veszi nyilvántartásba.

Képviselőjelölt állítása

A 10 000-nél több lakosú településeken a képviselő-testület tagjait úgynevezett „vegyes választási rendszerben” választják. A képviselők egy részét egyéni választókerületekben választják, a képviselők másik része kompenzációs listáról szerez mandátumot (csak az általános választásokra, vagy a képviselő-testület újraválasztására érvényes szabály).

Gyomaendrőd területét nyolc egyéni választókerületre osztották. Ebből jelenleg a 6. egyéni választókerület üresedett meg. Az időközi választáson független jelöltek és – a választási bizottsághoz bejelentett és nyilvántartásba vett – jelölő szervezetek által állított jelöltek indulhatnak csak ebben az egy választókerületben.

Egyéni választókerületi képviselőjelölt az lehet, akit a választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A választókerület választójogosultjainak várható száma a névjegyzék készítésének időpontjában (2012. március 27-31.) ~1600 fő. A jelöléshez szükséges ajánlások pontos számáról a HVI vezetője közleményt ad ki, illetve a polgármesteri hivatalban működő Választási Információs Szolgálatnál érdeklődhet.
Az ajánlószelvények gyűjtésének megkezdését megelőzően a jelölő szervezetnek, illetőleg a független jelöltnek be kell jelentkeznie az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba.

Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkezéshez szükséges adatlapok a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának honlapjáról innen tölthető le.

Ajánlást kizárólag a választási iroda által a választópolgároknak megküldött hivatalos ajánlószelvényen lehet gyűjteni, azok másolása – még a kitöltést megelőzően is – tilos.
Nem gyűjthető ajánlószelvény:
a) munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos. Ugyanakkor nincs jogszabályi rendelkezés az ajánlószelvény-gyűjtést végző aktivista díjazásának kérdésében.
Az ajánlószelvényen – saját adatai mellett – a választópolgár feltünteti az ajánlott jelölt nevét, a jelöltet állító szervezet nevét (akár a hivatalos megnevezéstől eltérő formában, de egyébként minden kétséget kizáró módon megállapíthatóan, pl. rövid név, betűszavas rövidítés is elfogadható), illetőleg független jelölt esetében a „független” megjelölést. Amennyiben két vagy több szervezet közös jelöltet kíván állítani, az ajánlószelvényen valamennyi érintett szervezet nevét fel kell tüntetni.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet
a) nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
b) nem teljes körűen kitöltött ajánlószelvényen adtak le,
c) az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Aki több képviselőjelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Tekintettel arra, hogy az érvénytelen ajánlások miatt mindig kevesebb a figyelembe vehető ajánlások száma, mint amennyi ajánlószelvényt leadnak a jelölt bejelentésekor, érdemes ráhagyással gyűjteni.
Az ajánlószelvényekről, illetőleg az azokon feltüntetett adatokról másolatot készíteni szigorúan tilos. Ha a jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt nem adja le az összes, általa gyűjtött ajánlószelvényt, akkor a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2012. április 22-én 16.00 óráig meg kell semmisítenie, erről jegyzőkönyvet kell készítenie, és a jegyzőkönyvet 2012. április 25-én 16.00 óráig át kell adnia a helyi választási bizottságnak.
A jelöltet 2012. április 19-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási bizottságnál. A bejelentést az E jelű formanyomtatványon kell megtenni, mellékelve az ajánlószelvényeket.
Ha a kisebbséget képviselő jelölt kéri, hogy nevét a kisebbség nyelvén is feltüntessék a szavazólapon, az E nyomtatványhoz csatolni kell az N jelű nyomtatványt is.
[Az időközi választáson a Helyi Választási Iroda internetes információs és eredmény tájékoztató rendszert működtet. A jelöltek a tájékoztató rendszerben arcképeiket is megjeleníthetik amelyhez legalább 300 dpi felbontású színes fényképet kell elektronikus formában (JPEG, BMP vagy PNG) a Helyi Választási Iroda címére eljuttatniuk]
A jelöltet a helyi választási bizottság a bejelentését követő 2 napon belül veszi nyilvántartásba.

Delegálás a választási bizottságokba

Az egyéni választókerületi jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint független jelöltek a helyi választási bizottságba jogosultak egy-egy tagot megbízni. A fent felsoroltak a szavazatszámláló bizottságokba is megbízhatnak egy-egy tagot. A delegált bejelentésére szolgáló nyomtatvány (PDF űrlap) innen tölthető le.
A megbízott tagot a jelölt, illetőleg a lista jogerős nyilvántartásba vételét követően, de legkésőbb 2012. május 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási iroda vezetőjénél. A bejelentés során meg kell adni a delegált nevét, lakcímét és személyi számát.
A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független jelölt, illetőleg a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett képviselője vagy az általuk adott írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott személy jogosult, de a meghatalmazással rendelkező képviselő további meghatalmazást is adhat.
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, állami vezető, közigazgatási hivatal vezetője, képviselő, megyei közgyűlés elnöke, polgármester, jegyző, főjegyző, választási iroda tagja, a választási bizottság illetékességi területén működő közigazgatási szerv köztisztviselője, valamint jelölt. Az olyan választási bizottságoknak, amelyek a jogorvoslati eljárásban egymással döntési, döntést felülbíráló kapcsolatba kerülhetnek, nem lehetnek tagjai az egymással hozzátartozói kapcsolatban álló személyek
A független jelölt, illetőleg a jelölő szervezet által megbízott választási bizottsági tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a választott tagokéval. Így a megbízott tag nemcsak figyelemmel kíséri a választási bizottság munkáját, hanem tevékenyen részt vesz benne, a bizottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerhet. A tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat azonban sem az őt megbízó jelölő szervezet vagy független jelölt részére, sem bárki másnak nem adhatja ki!
A választás állami költségvetéséből nem jár tiszteletdíj a megbízott tagok részére, a jelölő szervezet vagy a független jelölt azonban díjazásban részesítheti az általa megbízott tagot.

Választási kampány

Kampányidőszak, kampánycsend

Választási kampánytevékenységet folytatni a választás kitűzésétől kezdve 2012. május 18-án 24.00 óráig lehet.
Választási kampány a választópolgárok választási akaratának bármilyen módon történő befolyásolása, így különösen a választási program ismertetése, jelölt, lista vagy jelölő szervezet népszerűsítése, választási gyűlés szervezése, plakát elhelyezése stb.
2012. május 19-én 0.00 órától 19.00 óráig kampánycsend van, ekkor kampánytevékenységet folytatni tilos. A kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen: a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölő szervezet által ingyenesen juttatott szolgáltatás (szavazásra történő szervezett szállítás, étel-ital adása), pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása, választási plakát elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton.
A kampánycsend megsértése megvalósul akkor is, ha a tilalmazott tevékenységet nem jelölt vagy jelölő szervezet végzi, sőt abban az esetben is, ha az senkinek sem róható fel vagy az elkövetője ismeretlen: elegendő a kampánycsendsértés tényének megvalósulása.
Kapcsolódó OVB állásfoglalás: 2/2007. (III. 19.)

Plakát

A választási kampány végéig a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. A plakát olyan sajtóterméknek minősül, amely engedély és bejelentés nélkül előállítható. Egyebekben a plakátra a sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
Plakát a következő korlátozásokkal helyezhető el:
Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát elhelyezését a helyi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2012. június 18-ig köteles eltávolítani.

Választási gyűlés

A választási gyűlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a gyűlés szervezője gondoskodik.
A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampányt folytatni, választási gyűlést tartani tilos.
A választási gyűlésre a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya nem terjed ki, így azt nem kell bejelenteni a rendőrségnek, ugyanakkor azonban a közterület használatáról szóló rendelkezéseket be kell tartani.

Médiakampány

A kampányidőszakban a műsorszolgáltatók a jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel tehetnek közzé politikai hirdetést. A politikai hirdetéshez véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos.
A helyi közszolgálati műsorszolgáltatók 2012. május 4-től május 16-ig a jelölés arányában legalább egyszer ingyenesen közlik a jelölő szervezetek, továbbá a polgármesterjelöltek politikai hirdetését.
Kapcsolódó OVB állásfoglalás: 4/2008. (II. 12.), 6/2002. (II. 7.)
 
 
 
 
 
Időközi választás eredményei
 
Nagyné Perjési Anikó
győzelmével zárult az időközi választás
 
 
 
Nagyné Perjési Anikó független jelölt

1511 választójogosultból 405 fő részvételével (26.8%) a választás érvényes és eredményes lett. Az eredményt megállapító döntés itt érhető el.
A legtöbb érvényes szavazatot 213 db. (52.59%) Nagyné Perjési Anikó - Független jelölt kapta .
A választás eredménye - amennyiben az eredmény megállapítást kifogásoló fellebbezés nem érkezik - hétfőn 16 órakor válik jogerőssé.
A részletes eredményes a lenti linken érhetők el.
 

Itt érhető el a valós idejű választási tájékoztató
Napközbeni megjelenés
Időközi képviselő választás 2011. február 19.

Frissítés

 
 
 
 
 
Szavazókörök felülvizsgálata
A gyomaendrődi szavazókörök felülvizsgálatáról szóló HVI vezetői határozat itt olvasható el.
 
 
 
 
 
Illés János független jelölt programja
Tisztelt Választópolgárok!

A 2. sz. választókerület szavazóinak a kezében van a város jövőjének a sorsa. Amennyiben a Körösök Vidékéért Egyesület által támogatott jelöltre szavaznak a kormánypárttal ellentétes politikai nézeteket valló civil egyesület képviselői szereznek minősített többséget a képviselő testületben.
Amennyiben Önök az egyensúly megmaradását kívánják, úgy szavazzanak rám.
Illés János konzervatív beállítottságú, párttagságoktól független képviselő-jelöltre.
 

Háromgyermekes családapa vagyok. Családom minden felnőtt tagja diplomás, 20 éve vállalkozóként dolgozom a turisztikában. Párommal 10 éve adtuk át, 12 új munkahely megteremtésével a Hárs Thermál Hotelt, mellyel jelentősen hozzájárultunk a város turisztikai fejlődéséhez.
Munkám mellett politikai szerepvállalásommal az elmúlt 4 esztendőben bekerültem a képviselőtestületbe. Mindig tiszta fejjel, a város érdekeit szolgálva hoztam meg döntéseimet.
Képviselői munkám legnagyobb sikerének tekintem, hogy ismeretségem, kapcsolataim révén fel tudtam hívni a városvezetés figyelmét, hogy a Szajol-Lökösháza vasútfejlesztési tervben nem szerepel a gyomaendrődi vasúti aluljáró terve. Gyors városvezetési intézkedéssel várhatóan megvalósul a Gyoma-Békéscsaba rekonstrukciós munkák során.
Megválasztásom esetén azon leszek, hogy végleges megoldás szülessen a Bocskai út – Zrínyi út – Ságvári út csapadékvíz-elvezetésében. A Fő út új arculatát el kell fogadni, de sokat lehet a környezetén javítani, szépíteni.
Minden olyan kezdeményezést támogatni fogok, amely a lakosság életkörülményeinek javítását szolgálja.
Megköszönöm eddigi támogatásukat, és kérem, hogy szavazataikkal segítsék elő, hogy a következő négy évben is a város és az Önök érdekeit szolgálhassam.

Illés János
képviselőjelölt
 
 
 
 
 
Nagyné Perjési Anikó független jelölt programja
Tisztelettel Üdvözlöm Önöket!

Nagyné Perjési Anikó vagyok. A 2. számú választókerületben élek immár 23 esztendeje férjemmel, és három gyermekemmel. Pécsett végeztem tanulmányaimat, és váltam okleveles építészmérnökké, illetve műszaki tanárrá. Ezt követően kerültem Gyomaendrődre. Itt kaptam állást a 617 sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben, ahol 12 éven keresztül oktattam a fiatalokat. Az életemnek része a folyamatos tanulás, hiszen szakmámban állandóan naprakész információkkal kell rendelkezni. Időközben megszereztem a Budapesti Műszaki Egyetemen városfejlesztő-városgazdálkodási, Debrecenben tervező szakmérnöki diplomámat. Az elmúlt két évben cégvezetési és marketing ismereteimet fejlesztettem.
Férjemmel 13 éve hoztuk létre vállalkozásunkat az Insula Bau Kft-t. Építőipari tervezéssel, kivitelezéssel, épületenergetikával, teljes körű környezetvédelmi szolgáltatással, idegenforgalommal, ZBR, KEOP, EMVA pályázatok készítésével foglalkozunk.
Kreativitásomat, szakmai tudásomat, megvalósítható, reális ötleteimet tudom felajánlani Önöknek!
Független jelöltként indulok
a 2. számú választókerület időközi választásán. Nagy vihart kavart a városban, hogy a Körösök Vidékéért Egyesület alapító tagjaként, miért függetlenként indulok. Vallom, hogy egy képviselőnek elsősorban a választókerületéért, a városáért kell megfelelő szakmai tudással, kompromisszumkészséggel felelős döntéseket hozni. Ezt csak úgy teheti meg, ha nincs elkötelezve sem pártnak, sem egyesületnek. A Körösök Vidékéért Egyesület ezt a döntésemet tiszteletben tarja, és támogatásáról biztosított.
Programomat a kitöltött kérdőívek, az Önökkel történt beszélgetések és tapasztalataim alapján állítottam össze.
A választókerületünkben elérendő közös céljaink a következők:
Megkeresni a megoldást a szennyvízelvezetés problémájára.
  • A csapadékvíz elvezető rendszer folyamatos tisztítása, karbantartása.
  • Járdák építése, felújítása.
  • A mellékutcákban a közvilágítás javítása.
  • A meglévő utak, kerékpárutak folyamatos karbantartása.
A városban elérendő céljaimat a következők szerint csoportosítottam:
Oktatás, Egészségügy, Városfejlesztés, Körösök, Szabadidős és versenysportok, Közművelődés, Idegenforgalom, Hulladékkezelés, Helyi vállalkozások.
Ezekről, a www.perjesianiko.blogspot.com internetes blogomon olvashatnak részletesen. Írhatnak kommenteket, várom „ötlet” és „megoldandó problémák” oldalaimon hozzászólásaikat.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, és megválasztanak képviselőjüknek, úgy a későbbiekben ezen a blogoldalon naprakészen tudom Önöket értesíteni a városban történő eseményekről, segíthetek megérteni a testületi üléseken hozott döntéseket, azok hátterét, illetve Önök is azonnal tudják kommentálni a leírtakat.
 
2011. FEBRUÁR 12-ÉN, SZOMBATON 1500 -TÓL
LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTOK

A KATONA JÓZSEF VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN,
MELYRE MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁROK!

Akik egyetértenek programommal, az általam képviselt értékrenddel, akár magánszemélyként, egyesületként vagy pártként, azok támogatását előre is köszönöm!
 


Maradok tisztelettel:

Nagyné Perjési Anikó 
KÉREM, 2011. FEBRUÁR 19-ÉN SZOMBATON FÁRADJANAK EL SZAVAZNI,
HISZEN A MI VÁLASZTÓKERÜLETÜNKRŐL VAN SZÓ!
SZÁMÍTOK AZ ÖN SZAVAZATÁRA!

Elérhetőségeim:
Személyesen megtalálnak a Kossuth út 8. alatt lévő irodánkban
hétköznap 7:30-16:00-ig.
email címem: perjesi@freemail.hu
 
 
 
 
 
Gellai Imre FIDESZ-KDNP egyéni jelölt programja
Gellai Imre vagyok, 1958-ban születtem Endrődön. Nős vagyok, három gyermekem van. A családom, a munkám, a Körös Kajak Sportegyesület iránti elkötelezettségem Gyomaendrődhöz kötötte és köti az életem. Az elmúlt négy év során végzett társadalmi szerepvállalásom bebizonyította számomra, hogy kellő elhivatottsággal, kitartással, személyes példamutatással eredményesen lehet dolgozni a közös célokért.

Tisztelt Választópolgárok!

Köszönöm megtisztelő bizalmukat, nyitottságukat, támogató szavaikat, melyet a kopogtató cédulák gyűjtése során tapasztaltam. Az utcákat járva az Önökkel folytatott beszélgetések arról adnak tanúbizonyságot, hogy a 2. számú választókerületben élők városukat és lakókörnyezetüket szerető emberek, akik tenni is hajlandók az értelmes célok érdekében. Az őszinte beszélgetéseknek köszönhetően megismertem a körzetben élő emberek elképzeléseit, problémáit, elvárásait, melyeket bele kell illeszteni a város jelenlegi fejlesztési terveibe.
Képviselői munkámat elsősorban ezen ismeretek birtokában kívánom végezni, ugyanakkor a tettre kész emberek megszólításával az összefogás erejével olyan irányt kívánok követni, amivel a városunkat is képesek vagyunk a legelőnyösebb helyzetbe hozni. Meg kell találni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek segítenek közös terveink megvalósításában, gondjaink megoldásában.


Cselekvő embernek tartom magam, vallom, hogy mindenkit a tettei minősítenek . Fontos feladatnak tartom a munkahelyteremtés segítését, mert az ember jó közérzetéhez hozzá tartozik, hogy legyen munkája, el tudja tartani családját, fedezni tudja kiadásait.
 

A Városhoz kapcsolódó fejlesztési elképzeléseim:

Folytatni szeretném a gyomaendrődi sportélet fejlesztését. Fontos, hogy a klubok, sportegyesületek egymást támogatva, összhagban keressék továbbfejlődésük lehetőségeit.
Támogatom azt az elképzelést, mely a volt ENCI területén lévő 600m2 csarnok közös edzőbázissá alakítását célozta meg. Egy térben, egy időben lehetne edzéseket tartani, több klub számára megoldódna a téli felkészülési időszak helyproblémája.
Évente, egy “Sportbörze” keretében a városban működő sportágak képviselői, művelői bemutathatják sportáguk szépségeit, elmondhatják tapasztalataikat, megismerhetjük sikereiket.

A gyomai közúti hídnál lévő romos terület hasznosítása. Sport,-csónak,- és kishajókikötő építése, mely több ponton kapcsolódik a már folyamatban lévő, a város idegenforgalmi vonzerejét növelő tervekhez.

Megfelelő egyeztetésekkel, a Hármas-Körös gát-árterület várossal határos részeinek tisztítása, takarítása, ápolása hogy újra kedvelt és hangulatos legyen a “köröspart”. A keletkező “melléktermék”, pedig téli tüzelőként segíthet a rászorulókon

A Hantoskerti holtág tisztításának befejezése, átjárhatóvá tétele, csónakázási lehetőség kialakítása.

Szándékom,hogy az időközi választással kiírt, megüresedet képviselői helyet betöltsem és felelősséggel képviseljem a választókerületben lakók érdekeit

Támogatóimmal és barátaimmal, valamint önökkel együtt azon leszek, hogy lépésről lépésre megvalósíthassuk közös terveinket, szolgáljuk városunk fejlődését!

Együtt Gyomaendrődért!

Címem: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
E-mail: gellaigipsz@invitel.hu

Tisztelettel:
Gellai Imre
 
 
 
 
 
Gyomaendrődi 2. egyéni választókerületi képviselő időközi választása
Tájékoztató pártok és független jelöltek részére az időközi választáshoz

Jelölő szervezet bejelentése

Az időközi önkormányzati képviselő választáson bírósági nyilvántartásába bejegyzett szervezetek (pártok, társadalmi szervezetek) és független jelöltek indulhatnak.
Ahhoz, hogy egy szervezet jelöltet állíthasson, a választási bizottságnál először magát a jelölő szervezetet kell nyilvántartásba vetetnie, mégpedig olyan időpontban, hogy a jelölt bejelentésének idejére már megtörténjen a szervezet nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vételhez a jelölő szervezetet be kell jelenteni a helyi választási bizottságnál, ha a szervezet csak egy településen kíván jelöltet állítani. (Az időközi választás csak Gyomaendrődre terjed ki!)
A jelölő szervezet bejelentését a P nyomtatvány kitöltésével és személyes leadásával vagy postai megküldésével kell megtenni. A nyomtatványhoz mellékelni kell a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából a bíróság által 2010. november 26-át követően kiállított kivonatot.
Ha a szervezet kéri az emblémája feltüntetését a szavazólapon, akkor azt mellékelni kell szürkeárnyalatos, legalább 300 dpi felbontású JPEG vagy TIF kiterjesztésű elektronikus formátumban is.
Ha a szervezet kéri, hogy nevét a kisebbség nyelvén is feltüntessék a szavazólapon, a P nyomtatványhoz csatolni kell az N jelű nyomtatványt is.
A jelölő szervezetet a választási bizottság a bejelentését követő 2 napon belül veszi nyilvántartásba.

Képviselőjelölt állítása

A 10 000-nél több lakosú településeken a képviselő-testület tagjait úgynevezett „vegyes választási rendszerben” választják. A képviselők egy részét egyéni választókerületekben választják, a képviselők másik része kompenzációs listáról szerez mandátumot (csak az általános választásokra, vagy a képviselő-testület újraválasztására érvényes szabály).

Gyomaendrőd területét nyolc egyéni választókerületre osztották. Ebből jelenleg a 2. egyéni választókerület üresedett meg. Az időközi választáson független jelöltek és – a választási bizottsághoz bejelentett és nyilvántartásba vett – jelölő szervezetek által állított jelöltek indulhatnak csak ebben az egy választókerületben.

Nem lehet jelölt a Magyar Honvédség, a Rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja szolgálati jogviszonya fennállása alatt, de akkor sem, ha a szolgálati jogviszonya három évnél nem régebben szűnt meg.

Egyéni választókerületi képviselőjelölt az lehet, akit a választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások pontos számáról a polgármesteri hivatalban működő Választási Információs Szolgálatnál érdeklődhet.
Az ajánlószelvények gyűjtésének megkezdését megelőzően a jelölő szervezetnek, illetőleg a független jelöltnek be kell jelentkeznie az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba.

Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkezéshez szükséges adatlapok jelölő szervezetek részre itt, független egyéni jelöltek részére pedig itt tölthető le. További információk az Adatvédelmi Biztos honlapjáról itt érhető el.

Ajánlást kizárólag a választási iroda által a választópolgároknak megküldött hivatalos ajánlószelvényen lehet gyűjteni, azok másolása – még a kitöltést megelőzően is – tilos.
Nem gyűjthető ajánlószelvény:
a) munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos. Ugyanakkor nincs jogszabályi rendelkezés az ajánlószelvény-gyűjtést végző aktivista díjazásának kérdésében.
Az ajánlószelvényen – saját adatai mellett – a választópolgár feltünteti az ajánlott jelölt nevét, a jelöltet állító szervezet nevét (akár a hivatalos megnevezéstől eltérő formában, de egyébként minden kétséget kizáró módon megállapíthatóan, pl. rövid név, betűszavas rövidítés is elfogadható), illetőleg független jelölt esetében a „független” megjelölést. Amennyiben két vagy több szervezet közös jelöltet kíván állítani, az ajánlószelvényen valamennyi érintett szervezet nevét fel kell tüntetni.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet
a) nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
b) nem teljes körűen kitöltött ajánlószelvényen adtak le,
c) az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Aki több képviselőjelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Tekintettel arra, hogy az érvénytelen ajánlások miatt mindig kevesebb a figyelembe vehető ajánlások száma, mint amennyi ajánlószelvényt leadnak a jelölt bejelentésekor, érdemes ráhagyással gyűjteni.
Az ajánlószelvényekről, illetőleg az azokon feltüntetett adatokról másolatot készíteni szigorúan tilos. Ha a jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt nem adja le az összes, általa gyűjtött ajánlószelvényt, akkor a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2011. január 23-án 16.00 óráig meg kell semmisítenie, erről jegyzőkönyvet kell készítenie, és a jegyzőkönyvet 2011. január 26-án 16.00 óráig át kell adnia a helyi választási bizottságnak.
A jelöltet 2011. január 20-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási bizottságnál. A bejelentést az E jelű formanyomtatványon kell megtenni, mellékelve az ajánlószelvényeket.
Ha a kisebbséget képviselő jelölt kéri, hogy nevét a kisebbség nyelvén is feltüntessék a szavazólapon, az E nyomtatványhoz csatolni kell az N jelű nyomtatványt is.
[Az időközi választáson a Helyi Választási Iroda internetes információs és eredmény tájékoztató rendszert működtet. A jelöltek a tájékoztató rendszerben arcképeiket is megjeleníthetik amelyhez legalább 300 dpi felbontású színes fényképet kell elektronikus formában (JPEG, BMP vagy PNG) a Helyi Választási Iroda címére eljuttatniuk]
A jelöltet a helyi választási bizottság a bejelentését követő 2 napon belül veszi nyilvántartásba.
Nem lehet jelölt a Magyar Honvédség, a Rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja szolgálati jogviszonya fennállása alatt, de akkor sem, ha a szolgálati jogviszonya három évnél nem régebben szűnt meg.

Delegálás a választási bizottságokba

Az egyéni választókerületi jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint független jelöltek a helyi választási bizottságba jogosultak egy-egy tagot megbízni. A fent felsoroltak a szavazatszámláló bizottságokba is megbízhatnak egy-egy tagot.
A megbízott tagot a jelölt, illetőleg a lista jogerős nyilvántartásba vételét követően, de legkésőbb 2011. február 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási iroda vezetőjénél. A bejelentés során meg kell adni a delegált nevét, lakcímét és személyi számát.
A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független jelölt, illetőleg a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett képviselője vagy az általuk adott írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott személy jogosult, de a meghatalmazással rendelkező képviselő további meghatalmazást is adhat.
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, állami vezető, közigazgatási hivatal vezetője, képviselő, megyei közgyűlés elnöke, polgármester, jegyző, főjegyző, választási iroda tagja, a választási bizottság illetékességi területén működő közigazgatási szerv köztisztviselője, valamint jelölt. Az olyan választási bizottságoknak, amelyek a jogorvoslati eljárásban egymással döntési, döntést felülbíráló kapcsolatba kerülhetnek, nem lehetnek tagjai az egymással hozzátartozói kapcsolatban álló személyek
A független jelölt, illetőleg a jelölő szervezet által megbízott választási bizottsági tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a választott tagokéval. Így a megbízott tag nemcsak figyelemmel kíséri a választási bizottság munkáját, hanem tevékenyen részt vesz benne, a bizottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerhet. A tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat azonban sem az őt megbízó jelölő szervezet vagy független jelölt részére, sem bárki másnak nem adhatja ki!
A választás állami költségvetéséből nem jár tiszteletdíj a megbízott tagok részére, a jelölő szervezet vagy a független jelölt azonban díjazásban részesítheti az általa megbízott tagot.

Adatszolgáltatás a jelöltek, jelölő szervezetek részére

Annak érdekében, hogy a jelöltek és a jelölő szervezetek a kampány során közvetlenül is megszólíthassák a választópolgárokat, jogszerűen hozzájuthatnak a választópolgárok név- és címadataihoz.
A jelöltek, valamint a jelöltet, listát állító jelölő szervezetek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától 2011. január 30-át követően – díjfizetés ellenében – megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét. Az adatokat nem, életkor vagy lakcím szerinti csoportosításban is lehet kérni. Annak érdekében, hogy a fenti időpontot követően haladéktalanul teljesíthesse a hivatal az adatszolgáltatást (amelynek előkészítése igencsak időigényes), célszerű az igényt már korábban bejelenteni.
Gyomaendrődön a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyző) lehet kérni a közszemlére tett névjegyzék másolatát, amelyet 2011. január 30-át követően kaphatnak meg a jelöltek, illetőleg a jelöltet állító pártok, szavazóköri bontásban. Ezt az adatszolgáltatást csak papíron tudja teljesíteni a jegyző.
A fenti adatszolgáltatások keretében megszerzett adatokat kizárólag a választási kampány céljára lehet felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, jogosulatlan személynek, szervezetnek, más jelöltnek, pártnak történő átadásuk tilos. Az adatszolgáltatás adatait legkésőbb 2011. február 19-én meg kell semmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet 2011. február 22-én 16.00 óráig át kell adni az adatszolgáltatónak.
A választási kampány céljára más állami vagy önkormányzati szerv személyes adatot nem szolgáltathat a jelöltek, jelölő szervezetek részére.

Választási kampány

Kampányidőszak, kampánycsend

Választási kampánytevékenységet folytatni a választás kitűzésétől kezdve 2011. február 18-án 24.00 óráig lehet.
Választási kampány a választópolgárok választási akaratának bármilyen módon történő befolyásolása, így különösen a választási program ismertetése, jelölt, lista vagy jelölő szervezet népszerűsítése, választási gyűlés szervezése, plakát elhelyezése stb.
2011. február 19-én 0.00 órától 19.00 óráig kampánycsend van, ekkor kampánytevékenységet folytatni tilos. A kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen: a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölő szervezet által ingyenesen juttatott szolgáltatás (szavazásra történő szervezett szállítás, étel-ital adása), pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása, választási plakát elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton.
A kampánycsend megsértése megvalósul akkor is, ha a tilalmazott tevékenységet nem jelölt vagy jelölő szervezet végzi, sőt abban az esetben is, ha az senkinek sem róható fel vagy az elkövetője ismeretlen: elegendő a kampánycsendsértés tényének megvalósulása.
Kapcsolódó OVB állásfoglalás: 2/2007. (III. 19.)

Plakát

A választási kampány végéig a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. A plakát olyan sajtóterméknek minősül, amely engedély és bejelentés nélkül előállítható. Egyebekben a plakátra a sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
Plakát a következő korlátozásokkal helyezhető el:
Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát elhelyezését a helyi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2011. március 21-ig köteles eltávolítani.

Választási gyűlés

A választási gyűlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a gyűlés szervezője gondoskodik.
A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampányt folytatni, választási gyűlést tartani tilos.
A választási gyűlésre a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya nem terjed ki, így azt nem kell bejelenteni a rendőrségnek, ugyanakkor azonban a közterület használatáról szóló rendelkezéseket be kell tartani.

Médiakampány

A kampányidőszakban a műsorszolgáltatók a jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel tehetnek közzé politikai hirdetést. A politikai hirdetéshez véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos.
A helyi közszolgálati műsorszolgáltatók 2011. február 3-tól február 16-ig a jelölés arányában legalább egyszer ingyenesen közlik a jelölő szervezetek, továbbá a polgármesterjelöltek politikai hirdetését.
Kapcsolódó OVB állásfoglalás: 4/2008. (II. 12.), 6/2002. (II. 7.)Időközi választás kitűzése

A Helyi Választási Bizottság 2010. november 26-i ülésén 2011. február 19-ére tűzte ki a 2. egyéni választókerületben az időközi önkormányzati képviselő választást.
 

Dr. Busai György, akit 2010. október 3-án a 2. egyéni választókerületben önkormányzati képviselőnek választottak 2010. november 12-én (pénteken) kelt levelében lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról. A lemondó levele a törvényeknek megfelelően a november 25-i Képviselő-testületi ülésen is ismertetésre került.
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 2. § d) pontja alapján az önkormányzati képviselő megbizatása megszűnik lemondással. A törvény 3. § (4) bekezdés a) pontja értelmében önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott időpontban.
Dr. Busai György lemondó levélében a lemondás napjaként a levél írásának időpontját jelölte meg, ezért a fent idézett törvény 3. § (4) bek. a) pontja értelmében a 2. egyéni választókerület mandátuma 2010. november 12-én megüresedett.

A Helyi Választási Bizottság választást kitűző határozata itt olvasható el.
 

A Helyi Választási Bizottság az időközi választás kitűzésénél figyelemmel volt arra, hogy egyrészt kellő idő álljon rendelkezésre a leendő jelölő szervezeteknek, független jelölteknek másrészt a választás napja ne essen közel ünnepnaphoz, illetve a választási eljárás meghatározó eseményei ne essenek egybe az év végi ünnepekkel, így a választási események az ünnepeket követően csak január 3-án kezdődnek a választási értesítők postázásával.

A február 19. napjára kitűzött időközi választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló határozat itt olvasható el.
 
 
 
 
 
Önkormányzati Választás 2010

Önkormányzati Választások 2010
Időközi országgyűlési képviselő választás 2010

Választásnapi információk

Itt tölthető le az ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK szavazási eredményei (adatlap adatsorok - XLS)
   
Itt tölthető le az IDŐKÖZI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS szavazási eredménye (adatlap adatsorok - XLS)
Itt tölthető le az IDŐKÖZI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS szavazási eredménye (jegyzőkönyv adatsorok - XLS)

Mint az közismert ma, október 3-án két választásra is sor kerül Gyomaendrődön. Az egész országhoz hasonlóan nálunk is az urnákhoz járulnak a választópolgárok, hogy polgármestert, képviselő-testületet, megyei közgyűlést és kisebbségi önkormányzatokat válasszanak. Ezen túl Domokos László ÁSZ elnökké választása miatt megüresedett Békés Megye 5. számú országgyűlési egyéni választókerületében még országgyűlési képviselőt is választani kell. A lemondás miatt megüresedett országgyűlési képviselői helyre az Országos Választási Bizottság mára tűzte ki az időközi választás második fordulóját (a szeptember 19-ei első forduló az alacsony részvétel miatt érvénytelen lett)

Reggel hat órakor Gyomaendrőd mind a 17 szavazókörében megkezdődött a szavazás. A választópolgárok négy szavazólapot kapnak. Ezeken a polgármesterre, egyéni választókerületi képviselőre, megyei közgyűlési pártlistára és országgyűlési képviselőre szavazhatnak.

Délután fél hat órakor 38,74%-os volt a megjelenés az önkormányzati választáson.

Négy évvel ezelőtt délután fél hat órakor 41,3%-os volt a megjelenés. A mai megjelenési adatokból az önkormányzati választásra 38,22%, míg a kisebbségi választásra 52,27%-os arány jut. Így összesítésben 38,74% a megjelenés Gyomaendrődön. A mostani adatok figyelembevételével kisebb megjelenés prognosztizálható a négy évvel ezelőttihez viszonyítva.

A megjelenési arányt itt is figyelemmel kísérhetik.

Gyomaendrődi részvételi adatok a választáson

Időpont

Önkormányzati választás
megjelent (fő/%)

Önk. választó: 11963 fő
Kisebbs. választó: 463 fő

Időközi országgyűlési választás
megjelent (fő/%)

Összes választó: 11910 fő

126 (1,05%)
4 (0,86%)

126 (1,06%)

861 (7,2%)
44 (9,5%)

856 (7,19%)


2041 (17,06%)
122 (26,35%)

2032 (17,06%)

2696 (22,54%)
173 (37,37%)


2679 (22,49%)

 

3563 (29,78%)
210 (45,36%)


3542 (29,74%)

 

4572 (38,22%)
242 (52,27%)

4532 (38,05%)

 

 
Szavazókörök elhelyezkedése. A térkép új ablakba is felhozható.


Szavazókörök 2010 nagyobb térképen való megjelenítése

Helyi Választási Bizottság döntéseinek elérhetősége

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választásának időszakában a Helyi Választási Bizottságnak sok választási eljárási kérdében kell döntést hoznia. Dönt a jelölő szervezetek, jelöltek, kompenzációs listák stb. nyilvántartásba vételéről továbbá egyéb a hatáskörébe tartozó tartozó kérdésekről.

A döntéseket az önkormányzati döntéseket nyilvántartó EDtR keretrendszer útján az interneten is elérhetővé tesszük.

A helyi Választási Bizottság döntései elérhetők itt.

Szavazókör címkereső

Mint az közismert a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény lecsökkentette a megválasztható önkormányzati képviselők számát. A változás eredményeként a Helyi Választási Iroda vezetője módosította az egyéni választókerületek és szavazókörök területét és sorszámát.

A következő linken lekérdezhető az egyes lakcímek szerinti szavazókör száma és helye. A szavazókör megnevezése után zárójelben feltüntettük annak az egyéni választókerületnek (EVK) a számát amelyikbe az adott szavazókör tartozik.

A szavazókör címkereső elérhető itt.

 

Fontos információ a jelölő szervezetek és független jelöltek részére

Az időközi országgyűlési képviselő választás, továbbá a települési önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán jelölő szervezetként, vagy független egyéni jelöltként indulni szándékozóknak az ajánlószelvények gyűjtésének megkezdését megelőzően be kell jelentkezniük az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba.

Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkezéshez szükséges adatlapok letölthetők itt.

A választásokkal kapcsolatos további fontos információkat a www.valasztas.hu oldalon érhetnek el.

A választási kampányt segítő publikus információk

Központi infiormációk a www.valasztas.hu oldalon
Jelölő szervezeteknek szóló fontos tudnivalók itt érhetők el.

Helyi információk

A Helyi Választási Iroda létszámának és feladatainak meghatározása

A Helyi Választási Iroda vezetőjének döntése letölthető itt (PDF)

Települési kisebbségi önkormányzati választás kitűzése

Gyomaendrőd Város Helyi Választási Bizottsága
1/2010. (VII. 27.) HVB határozata

Gyomaendrőd Város Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/I. §-ban megállapított hatáskörében eljárva figyelemmel a 115/C. §-ban foglaltakra, 2010. október 3-ára a cigány és a német kisebbségek vonatkozásában a települési kisebbségi önkormányzati választást kitűzi.
Utasítja a Választási Bizottság, a választási iroda vezetőjét, hogy döntését a helyben szokásos módon hirdesse ki.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Csorba Csaba választási iroda vezető

Önkormányzati választás kitűzése

Időközi országgyűlési képviselő választás kitűzése

Mint ahogy az köztudott Domokos László a szarvasi székhelyű 5-ös választókerület egyéni országgyűlési képviselője ÁSz elnökklé választása miatt lemondott képviselői mandátumáról.

Ahogy azt várni lehetett az Országos Választási Bizottság (OVB) az időközi választás első fordulóját szeptember 19-ére, míg a második fordulót az önkormányzati választások napjára, október 3-ára tűzte ki.

 

A módosított választási eljárási törvény által szűkebbre szabott határidők miatt hamarosan felgyorsulnak a választási események. A választópolgárok augusztus 5-éig kapják meg az értesítőt és az ajánlószelvényt, a pártoknak viszont csak augusztus 20-án 16 óráig van lehetőségük jelölt bejelentésre.

Az OVB 418/2010. határozata (PDF) teljes terjedélmében letölthető itt.

 

HVI vezetői határozatok

Mint az közismert az Alkotmány 44. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület tagjainak és a polgármesternek a választását az előző általános választást követő negyedik év október hónapjában kell megtartani amelyre ebben az évben is október havában kerül sor.
Az Országgyűlés júniusban újrszabalyozta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló magasszintű jogszabályt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény a korábbiakhoz képest jelentős mértékben csökkentette a megválasztható önkormányzati képviselők számát és módosította a választás egyes szabályait is.

Az önkormányzati választás előkészítéseként, figyelemmel a megváltozott szabályokra is a Választási Irodáknak egy sor döntést kell hozniuk.

Az önkormányzati választójogi törvényben, a választási eljárásról szóló törvényben és egyéb jogszabályokban foglalt hatáskörében a Helyi Választási Iroda vezetőjének július 14-ig meg kell állapítania a helyben megszerezhető mandátumok számát, ki kell alakítania az egyéni választókerületek, szavazóköröket, meg kell állapítania annak sorszámát, területi besorolását és a szavazókörök címét is.

Gyomaendrőd Város Jegyzője, mint a Helyi Választási Iroda vezetője döntött a fentiekben leírt választási eljárási kérdésekben. A döntések teljes terjedelmükben letölthetők a lentiekben megtalálható linkekről, illetve elolvashatók a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is.

 

Gyomaendrőd Helyi Választási Iroda Vezetőjének
1/2010. (VII. 12.) HVI vezető határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megválasztható tagjai számának megállapításáról

Gyomaendrőd Város Helyi Választási Iroda Vezetője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján Gyomaendrődön megválasztható képviselő-testületi tagok számát 11 – azaz tizenegy – főben állapítom meg, melyből 8 fő egyéni választókerületi és 3 fő kompenzációs listán jut mandátumhoz.

Határozatom ellen a közzétételt követő két napon belül a Területi Választási Irodához címzett de a Helyi Választási Irodánál benyújtott kifogást lehet előterjeszteni.

A döntés teljes terjedelmű hiteles szövege letölthető itt

 

Gyomaendrőd Helyi Választási Iroda Vezetőjének
2/2010. (VII. 12.) HVI vezető határozata
Gyomaendrőd egyéni választókerületei számának, sorszámának és területének megállapításáról

Gyomaendrőd Város Helyi Választási Iroda Vezetője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján Gyomaendrőd önkormányzati egyéni választókerületének számát 8-ban; sorszámát, valamint területét az 1. számú melléklet szerint állapítom meg.

Határozatom ellen a közzétételt követő két napon belül a Területi Választási Irodához címzett de a Helyi Választási Irodánál benyújtott kifogást lehet előterjeszteni.

A döntés teljes terjedelmű hiteles szövege letölthető itt


Gyomaendrőd önkormányzati egyéni választókerületei (a képre kattintva új ablakba kinagyítható)

 

Gyomaendrőd Helyi Választási Iroda Vezetőjének
3/2010. (VII. 12.) HVI vezető határozata
Gyomaendrőd szavazókörei számának, sorszámának és területi beosztásának, valamint a szavazóhelyiségek címének megállapításáról

Gyomaendrőd Város Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 10. § (1) bekezdése alapján a 2010 októberi önkormányzati választáshoz Gyomaendrőd szavazókörei számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét az 1. számú melléklet szerint állapítom meg.

Határozatom ellen a közzétételt követő két napon belül a Területi Választási Irodához címzett, de a Helyi Választási Irodánál benyújtott kifogást lehet előterjeszteni.

A döntés teljes terjedelmű hiteles szövege letölthető itt

 
 
 
 
 
Országgyűlési Választás 2010

Országgyűlési Választás 2010

 


Ezen a linken kereshető ki az egyes lakcímekhez tartozó szavazókörök sorszáma és szavazóhelyisége


A Helyi Választási Iroda beosztott tagjainak feladati és munkamegosztási rendje itt tölthető le (PDF)

Gyomaendrőd szavazóköri besorolása itt tölthető le.
A szavazóköri besorolás hitelesítési jegyzőkönyve itt tölthető le.

 
 
 
 
 
EU Parlamenti Választás 2009

EU Parlamenti Választás 2009

Helyi Választási Iroda tagjainak névsora, feladatai és elérhetősége

 

Név Beosztás Feladat leírása Telefon Email
Dr. Csorba Csaba HVI vezető Vezeti a Helyi Választási Irodát és szervezi tevékenységét a választási feladatok végrehajtásában.   jegyzo@gyomaendrod.hu
Megyeri László HVI vezető helyettese Választási iroda vezetőjének helyettesítése. Felelős, szavazó körök felülvizsgálatáért, a névjegyzék készítéséért, a választási értesítő nyomtatásáért, előkészíti és átadja a postának a választási értesítőt. Műkődteti a választási információs rendszert, gondoskodik a helyben szokásos módon közzé teendő információk, adatok helyi honlapon történő közzétételéről. Gondoskodik a szavazatszámláló bizottságok felkészítésének megszervezéséről. Segítséget biztosít a névjegyzék tovább vezetéséért felelős választási irodai dolgozók részére. A választás napján gondoskodik a napi jelentések elektronikus továbbításáról, a szükséges adatok elektronikus rögzítéséről.

66-581-236

20-497-7508

aljegyzo@gyomaendrod.hu
Tímárné Binges Irén HVI tag Gondoskodik a szavazatszámláló bizottságok felülvizsgálatáról, javaslatot tesz a kieső tagok pótlására, elkészíti az ezzel kapcsolatos bizottsági és testületi előterjesztéseket. A választás napján részt vesz a jegyzőkönyvvezetőktől a választási nyomtatványok átvételében.

66-521-602

30-342-1009

hatosag@gyomaendrod.hu
Jakucs Mária HVI tag Részt vesz a szavazatszámláló bizottságok felülvizsgálatában a hiányzó tagok pótlásában az ezzel kapcsolatos testületi előterjesztések elkészítésében. Közreműködik a listát állító jelölő szervezetek által történő delegálások fogadásában, a delegáltak eskütételében, megszervezi a szavazatszámláló bizottságok felkészítését. A választás napján részt vesz a jegyzőkönyvvezetőktől a választási nyomtatványok átvételében. 66-386-122/127 mell. jakucs@pmhiv.gyomaendrod.hu
Kulikné Gellai Zsuzsanna HVI tag Gondoskodik a névjegyzék vezetéséről, az igazolások kiadásáról és továbbításáról. Szükség szerint vezeti a külképviseleti névjegyzéket, és ellátja a gyomaendrődi tartózkodási hellyel rendelkező és itt szavazni kívánó EU-s polgárok felvételével kapcsolatos feladatokat. Ellátja a NESZA jegyzékkel kapcsolatos feladatokat. 66-521-606 kulikne@pmhiv.gyomaendrod.hu
Keresztesné Jáksó Éva HVI tag Gondoskodik a névjegyzék vezetéséről, elsődlegesen a külképviseleti névjegyzék vezetéséből adódó feladatokat látja el. Gondoskodik a postáról visszaadott választási értesítők feldolgozásáról. A választás napján részt vesz a jegyzőkönyvvezetőktől a választási nyomtatványok átvételében. Ellátja a NESZA jegyzékkel kapcsolatos feladatokat.

66-581-233

20-405-6180

human@gyomaendrod.hu
Csényi István HVI tag Ellátja a választással kapcsolatos pénzügyi feladatokat, így megtervezi a választás költségvetését, gondoskodik a választási normatíva elszámolásáról, a tiszteletdíjak és egyéb juttatások számfejtéséről, megszervezi és előállítja a helyben előállítású nyomtatványokat. Gondoskodik a szavazatszámláló bizottságok napközbeni ellátásának megszervezéséről. A választás napján közreműködik az adatok rögzítésében. 66-386-122/133 csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu
Enyedi László HVI tag Részt vesz a névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Figyelemmel kíséri a VÜR-ön keresztül a jelentési feladatokat, és gondoskodik az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásáról. A választás napján gondoskodik az informatikai rendszeren keresztül történő jelentések megadásában, valamint a szavazóköri adatok rögzítésében. 66-386-122/111 enyedi@pmhiv.gyomaendrod.hu
Papp Gábor HVI tag Részt vesz a választási informatikai rendszer működtetésében. 66-521-650 rendszergazda@gyomaendrod.hu

 

Gyomaendrőd Város Jegyzője megállapította a szavazókörök területét és széhelyét.
A besorolást kihirdető dokumentum letölthető itt.

Szavazókör címkereső.
A következő oldalon Gyomaendrőd valamennyi lakcíméhez kikereshetjük az aktuális szavazókör helyét és címét

 

 
 
 
 
 
Népszavazás 2008

Népszavazás 2008

A Magyar Köztársaság Elnöke 2008. március 9-ére tűzte ki az országos népszavazás napját.

Gyomaendrőd Város Jegyzője megállapította a szavazókörök területét és széhelyét.
A besorolást kihirdető dokumentum letölthető itt.

Szavazókör címkereső.
A következő oldalon Gyomaendrőd valamennyi lakcíméhez kikereshetjük az aktuális szavazókör helyét és címét

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt választójogosultakat arról, hogy azok akik március 9-én nem lakóhelyükön a kijelölt gyomaendrődi szavazókörben kívánnak szavazni, azok igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján kizárólag pénteken (2008. március 7-én) 16.00 óráig tehetik meg. A határidő elmulasztása jogvesztő. (1997. évi C törvény 89. § (1): Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől kért igazolással azon település helyi választási irodájának vezetőjétől - vagy a szavazás napján szavazatszámláló bizottságától - kérheti a névjegyzékbe való felvételét, ahol a szavazás napján tartózkodik. Az igazolás alapján a választópolgár azon a magyarországi településen szavazhat, ahol tartózkodik. Az igazoláskérés célja nem lehet a választás eredményének a joggal való visszaélést megvalósító befolyásolása.
(2) Igazolást legkésőbb az első fordulót megelőző második napig lehet kiadni. [megj.: a népszavazás egyfordulós] Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján lehet kérni. Az igazolás ajánlott levélben is kérhető, feltéve, hogy az az illetékes helyi választási irodához legkésőbb az első fordulót megelőző 5. napon megérkezik. A levélben kért igazolást a választópolgár számára az általa megjelölt magyarországi címre tértivevénnyel kell megküldeni.
)

Szintén jogvesztő határidő - amely csütörtökön 16 órakor jár le - az a lehetőség, hogy a jegyző a névjegyzékbe visszavegye azokat, akik korábban kértek igazolást lakóhelytől távoli szavazásról, de időközben meggondolták magukat és mégis itthon kívánnak szavazni. (1997. évi C. törvény 89. § (6) bek: A választás első fordulóját megelőző harmadik napig a helyi választási iroda vezetője - a kiadott igazolás bevonásával egyidejűleg - kérelmére visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt törölt onnan. A választópolgár a lakóhelye szerinti névjegyzékbe történő visszavételét egy alkalommal kérheti.)

A szavazás megkönnyítése érdekében közzétesszük a szavazólap mintákat:

A képek kinagyíthatók!

Helyi Választási Iroda
Gyomaendrőd

************

Szavazat Számláló Bizottságok névsora
NÉPSZAVAZÁS
2008. március 9.

1. számú szavazókör
Kis Bálint Általános Iskola, Hősök útja 45.

Pál Jánosné elnök
Szilágyi Sándor elnökhelyettes
F. Nagy Lajosné
Hunyáné Dinya Gabriella
Füleki Lászlóné
Tímár Menyhértné FIDESZ-KDNP delegált
Gózan Sándor MSZP Városi Szervezete delegált

2. számú szavazókör
Gimnázium, Hősök útja 43.

Dr. Csoma Antalné elnök
Ágostonné Joó Erzsébet elnökhelyettes
Rajkó Sándorné
Csigir Péter FIDESZ-KDNP delegált
Gombár Mátyás MSZP Városi Szervezete delegált

3. számú szavazókör
Általános Iskola, Fő út 181.

Magyar Béláné elnök
Kónya Márta elnökhelyettes
Szakáts Istvánné
Tímár Rita FIDESZ-KDNP delegált
Mészáros András MSZP Városi Szervezete delegált

4. számú szavazókör
Általános Iskola, Sallai utca 2.

Orbán Józsefné elnök
Kovács Józsefné elnökhelyettes
Árvai Imréné
Szőke Magdolna FIDESZ-KDNP delegált
Farkas Ildikó MSZP Városi Szervezete delegált

5. számú szavazókör
Katona J. Műv. Ház, Kossuth út 9.

Csicsely Mihályné elnök
Ágostonné Gácsi Mária elnökhelyettes
Gyalog Irén
Holocsi Antalné FIDESZ-KDNP delegált
Fekete László MSZP Városi Szervezete delegált

6. számú szavazókör
Óvoda, Vásártéri lakótelep

Mikesné Farkasinszki Ildikó elnök
Mucsi Lajosné elnökhelyettes
Farkasné Szász Katalin
Orbán József FIDESZ-KDNP delegált
Balogh Lajosné MSZP Városi Szervezete delegált

7. számú szavazókör
Idősek Klubja, Mirhóháti utca 1.

Száfián József elnök
Kokauszki Jánosné elnökhelyettes
Márjalaki Istvánné
Földesi Zoltán FIDESZ-KDNP delegált
Horváth Lajos MSZP Városi Szervezete delegált

8. számú szavazókör
Zene-és Műv. Iskola, Kisréti utca 27.

Kulik Györgyné elnök
Dinyáné Bánfi Ibolya elnökhelyettes
Sebestyén Béláné
Dezső Zoltán FIDESZ-KDNP delegált
Gombár Mátyásné MSZP Városi Szervezete delegált

9. számú szavazókör
Városi Könyvtár, Kossuth út 50.

Zöld Endréné elnök
Baráth Gézáné elnökhelyettes
Papné Hornok Irén tag
Vincze Ernő Józsefné
Iványi Lajosné Kisfaludy u. 9. FIDESZ-KDNP delegált

10. számú szavazókör
Közútkezelő KHT. Iroda, Bánomkerti u. 1.

Bere József elnök
Kiss Károlyné elnökhelyettes
Gubuznai Albertné
Molitorisz Tibor FIDESZ-KDNP delegált
Szűcs János MSZP Városi Szervezete delegált

11. számú szavazókör
Óvoda, Fő út 85.

Vaszkó Lászlóné elnök
Kulcsár Mihályné elnökhelyettes
Gál Józsefné
Vasas György
Tóth Lajos FIDESZ-KDNP delegált

12. Szavazókör
Szakképző Iskola, Selyem út 124.

Kissné Dávid Ágnes elnök
Tokainé Tímár Csilla elnökhelyettes
Foglár Mihályné
Betkó József FIDESZ-KDNP delegált
Fülöp István MSZP Városi Szervezete delegált

13. számú szavazókör
Óvoda, Selyem út 101.

Giricz Ilona elnök
Porubcsánszki Sándor elnökhelyettes
Hunyáné Szántó Éva tag
Elek Miklósné
Raffael Tibor FIDESZ-KDNP delegált

14. számú szavazókör
Óvoda, Szabadság utca 6.

Uhrin Katalin elnök
Fekécs Györgyné elnökhelyettes
Bukva Lajosné
Várfi Péter FIDESZ-KDNP delegált
Szigetvári Vince MSZP Városi Szervezete delegált

15. számú szavazókör
Idősek Klubja, Fő út 66.

Rojik Zoltánné elnök
Szujóné Bálint Edit elnökhelyettes
Toldi Gáborné
Hanyecz Margit FIDESZ-KDNP delegált
Németh József MSZP Városi Szervezete delegált

16. számú szavazókör
Általános Iskolai Kollégium, Fő út 42.

Szabó Tibor elnök
Csaba Jánosné elnökhelyettes
Varjúné Ambrózi Jozefa
Bárdi Zoltánné
Timár István FIDESZ-KDNP delegált

17. számú szavazókör
Rózsahegyi K. Ált. Iskola, Népliget út 2.

Mészáros Zoltánné elnök
Szabó Istvánné elnökhelyettes
Hornokné Iványi Jolán
Koloh Elekné FIDESZ-KDNP delegált
Dankó Mihály MSZP Városi Szervezete delegált

18. számú szavazókör
Közösségi Ház, Blaha L. út 21.

Tímárné Hanyecz Klára elnök
Balázs Lászlóné elnökhelyettes
Paróczai Zoltánné
Szépvölgyi Péterné
Marsiné Giricz Erzsébet FIDESZ-KDNP delegált

19. számú szavazókör
Idősek Klubja, Kondorosi út 1.

Földi György elnök
Iványi Istvánné elnökhelyettes
Csikós János
Pap István FIDESZ-KDNP delegált
Czikkely Péter MSZP Városi Szervezete delegált

20. számú szavazókör
Idősek Klubja, Mester utca 19.

Herda Boldizsár elnök
Bíró Zsigmondné elnökhelyettes
Geszti József
Szilágyi Jánosné
Csikós Elekné Kör u. 3. FIDESZ-KDNP delegált

 

 

Tájékoztató

Az Országgyűlés 109/2007 (XII. 17.), 110/2007 (XII. 17.), 111/2007 (XII. 17.) számú határozataiban elrendelte

- az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg- szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?” ;

- az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?" ;

- az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?"

kérdésekben országos ügydöntő népszavazás (továbbiakban: népszavazás) lebonyolítását. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központ Hivatala (továbbiakban: KEK KH) lefolytatta mindazon közbeszerzési eljárásokat, amelyek a törvényes lebonyolítás érdekében szükségesek. A közbeszerzési eljárásokról a www.valasztas.hu honlapon, a Közbeszerzési eljárások menüpontjában részletes tájékoztató olvasható.

A közbeszerzési eljárások közül A népszavazás lebonyolításához szükséges Integrált Választási Szolgáltató Rendszer rendszertervének elkészítése, a választási szakrendszer módosítása, kifejlesztése, tesztelése, a meglévő hálózathoz és rendszerelemekhez való illesztése és az alkalmazásokhoz közvetlenül kapcsolódó oktatási és üzemeltetési szolgáltatások nyújtása” tárgyában indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében az IDOM 2000 Konzulens, Szolgáltató Zrt. részére megküldött műszaki leírást a fenti cimre linkelve tekintheti meg.

Az alkalmazások fejlesztése, tesztelése megtörtént. A minőségbiztosítást a Zalaszám Informatikai Kft. hajtotta végre.

A Zalaszám Informatikai Kft. minőségellenőrzési jegyzőkönyvei az alábbiakban olvashatók:

- Minőségellenőrzési jegyzőkönyv a Névjegyzék- és értesítőszelvény készítő programrendszer, valamint az Integrált Választási Szolgáltató Rendszer Választás Előkészítő moduljai funkcionális működéséről

- Minőségellenőrzési jegyzőkönyv az Integrált Választási Szolgáltató Rendszer (IVSZR) funkcionális működéséről

A 2008. márciuis 9-ei népszavazásra vonatkozó további információkat a www.valasztas.hu honlapon olvashat.