TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00045

2022. 10 13.

Kedvezményezett neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00045
Projekt címe: Belterületi vízrendezés Gyomaendrődön X. ütem

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Megvalósítás helye: Gyomaendrőd
Szerződött támogatás összege: 284 513 817, - Ft
Projekt összköltsége: 284 513 817, - Ft
Támogatás mértéke: 100%
Támogatási döntés dátuma: 2021. július 27.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2021. augusztus 23.
Projekt megvalósításának kezdete: 2021. szeptember 01.
Projekt tervezett befejezése: 2023.03.31.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által lebonyolításra kerülő TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00045 Belterületi vízrendezés Gyomaendrődön X. ütem című pályázat megvalósítása 2021. szeptember 01. napjától várhatóan 2023. március 31. napjáig tart.


A pályázati projektben a település belvízrendezése X. ütemének megvalósítására kerül sor, melynek területi kiterjedése az alábbiak szerint oszlik meg:

Tervezett vízelvezető rendszerek részletes ismertetése

1. jelű részöblözet

A Gyoma településrész Fő utca, Bajcsy Zsilinszky és Kossuth Lajos utcák valamint a MÁV pályatest által határolt, helyenként mély fekvésű területének vizeit az elavult utcahálózatok felújításával juttatjuk a már kiépített részöblözeti főgyűjtőbe.

A helyi adottságokhoz igazodóan többségében nyílt földmedrű csatornákat alkalmazunk, de a magassági nyomvonalvezetés a Kossuth Lajos utcán nagyrészt zárt rendszer kiépítését teszi indokolttá.

A részöblözeten belül 2060 fm csatorna felújítása válik szükségessé, melynek 18%-a zárt, 7%-a burkolt.

 

2. jelű részöblözet

Endrőd településrész déli és délnyugati területeinek különösen belvízérzékeny utcáit mentesíti a program. Többségében nyílt földmedrű csatornákat alkalmazunk, de a közúti átkelő funkció miatt a Blaha Lujza utca nagyrészt burkolt rendszer kiépítését teszi indokolttá.

Sajátos a körgát belső oldalát követő Polányi Máté utcának a helyzete, mely az egyoldalú beépítettsége következtében eddig nem rendelkezett sem elvezető, sem szikkasztó rendszerrel.

A részöblözeten belül 3334 fm csatorna felújítása válik szükségessé, melynek 8%-a burkolt

3. jelű részöblözet

A Hármas-Körös közelsége folytán a részöblözet északi peremén haladó Kállai Ferenc utca csatornázatlan szakaszát földmedrű vízelvezető elemmel indokolt ellátni, 223 fm hosszban.

4. jelű részöblözet

A domborzati adottságokból fakadóan és a meglévő közműadottságokat figyelembe véve a Hősök útja páratlan oldalán a Rákóczi Ferenc utca és a Mirhóháti utca szakaszai között a Mirhóba, mint befogadóba szikkasztó jellegű csatorna építését irányozzuk elő.

A Kisréti és a Budai Nagy Antal utca által határolt tömbök belső összekötését biztosító Hunyadi János utca öt szakaszát keresztmetszeti adottságok miatt burkolattal látjuk el, befogadást a Kálvin utca Hősök útja felé terjedő felújítandó szakasza biztosítja. A Kálvin utca felső végén földmedrű csatornával jutunk el a Gárdonyi utcai befogadóig.

A Hantoskerti holtág belső öblözetében a Semmelweis utcán a keresztmetszeti adottságok szintén burkolást tesznek szükségessé.

A részöblözeten belül 1526 fm csatorna felújítása válik szükségessé, melynek közel 50%-a burkolt.

5. jelű részöblözet

A Révzugi holtághoz gravitáló közvetlen külső részöblözet a nevéből fakadóan is egykori ősmederre utal, Csurgó utca, mely befogadja a Korányi utcában keletkező többletvizeket is. A nagyesésű szakaszon állékonysági okok miatt indokolt a burkolás.

A részöblözeten belül 546 fm csatorna felújítása válik szükségessé, burkolt 60 méter.

Fejlesztéssel érintett csatornahossz összesen: 7 689 fm