Térségi Szociális Gondozási Központ

Térségi Szociális Gondozási Központ

Megnevezés

Térségi Szociális Gondozási Központ

Telefon

66/386-991

Fax

66/386-991

Email

Honlap

Nyitvatartás

Munkanapokon:7 óra 30 perctől 16 óráig

Leírás

Idősek, demens betegek és fogyatékkal élők szociális ellátása bentlakás nélkül
Idősek, demens betegek, fogyatékkal élők nappali ellátása intézményben: idősek klubja, fogyatékosok klubja. A nappali ellátás a saját otthonukban élő személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.
- 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
- 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6.
- 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
- 5555 Hunya, Rákóczi út 31.
- 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19.

A szociális alapszolgáltatások a szociálisan rászorulók részére biztosítanak lehetőséget saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában:

Szociális étkeztetés
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6.
5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
5555 Hunya, Rákóczi út 31.

Házi segítségnyújtás
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6.
5555 Hunya, Rákóczi út 31.

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19.

Tanyagondnoki szolgáltatás
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

Idősek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról való gondoskodás:

- Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6.
5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 8.


Intézményvezető: Véháné Jánosík Zsuzsanna

Irányító szám

5500

Település

Gyomaendrőd

Közterület

Mirhóháti út 1-5.