Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok.

  I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. Hivatalos név (teljes név)   Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal  
         
  2. Székhely  

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

 
         
  3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)   5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3.  
         
  4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölõ számmal)   +36-66-386-122  
         
  5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölõ számmal)   +36-66-283-288  
         
  6. Központi elektronikus levélcím   onkormanyzat@gyomaendrod.hu  
         
  7. A honlap URL-je   www.gyomaendrod.hu  
         
  8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetõsége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)   Hivatali kapu rövidnév: GYEONKPHIV
Hivatali kapu KRID: 309048736

Adó Osztály
Tel: +36-66-521-603
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: ado@gyomaendrod.hu

Pénzügyi Osztály:
Tel: +36-66-521-604
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: penzugy@gyomaendrod.hu

Településfejlesztési Osztály
Tel: +36-66-581‐235
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: fejlesztes@gyomaendrod.hu

Közigazgatási Osztály:
Tel: +36-66-521-602
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: kozigazgatas@gyomaendrod.hu

Városüzemeltető Osztály:
Tel: +36-66-521-605
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: varosuzem@gyomaendrod.hu
 
         
  9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve   Adó Osztály
Enyedi László osztályvezető
Tel: +36-66-521-603
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: ado@gyomaendrod.hu

Pénzügyi Osztály:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tel: +36-66-521-604
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: penzugy@gyomaendrod.hu

Településfejlesztési Osztály
Petényi Roland osztályvezető
Tel: +36-66-581‐235
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: fejlesztes@gyomaendrod.hu

Közigazgatási Osztály:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tel: +36-66-521-602
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: kozigazgatas@gyomaendrod.hu
 

Városüzemeltető Osztály:

Pardi László osztályvezető
Tel: +36-66-521-605
Fax: +36-66-581-231
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: varosuzem@gyomaendrod.hu

További elérhetőségek
 
         
  10. Az ügyfélfogadás rendje   Ügyfélfogadási idő  
     
  I.2. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)   Önkormányzat felépítésének szervezeti ábrája

Pap-Szabó Katalin jegyző
dr. Csordás Ádám aljegyző

Adó Osztály
Enyedi László osztályvezető

Pénzügyi Osztály:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető

Településfejlesztési Osztály
Petényi Roland

Közigazgatási Osztály:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Városüzemeltető Osztály:
Pardi László osztályvezető

Hunyai Kirendeltség:
-

Csárdaszállási Kirendeltség:
Harkai Károly kirendeltség vezető
 
     
  I.3 Közzétételi egység: A szerv vezetői  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A szerv vezetõjének, vezetõinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetõsége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)   A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal vezetői (jegyző, aljegyző)  
         
  2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)   Adó Osztály
Tel: +36-66-521-603
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: ado@gyomaendrod.hu

Pénzügyi Osztály:
Tel: +36-66-521-604
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: penzugy@gyomaendrod.hu

Településfejlesztési Osztály:
Tel: +36-66-521-602
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: fejlesztes@gyomaendrod.hu

Közigazgatási Osztály:
Tel: +36-66-521-602
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: kozigazgatas@gyomaendrod.hu

Városüzemeltető Osztály:
Tel: +36-66-521-605
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: varosuzem@gyomaendrod.hu
 
     
  I.4 Közzétételi egység: A szerv alárendeltségében működő szervek  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)   Nem releváns  
         
  2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je   Lásd az 1. pontot  
         
  3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme),
ügyfélfogadásának rendje
  Lásd az 1. pontot  
     
  I.5 Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik   Nem releváns  
         
  2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása   Lásd az 1. pontot  
         
  3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve   Lásd az 1. pontot  
         
  4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke   Lásd az 1. pontot  
     
  I.6 Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja   Nem releváns  
         
  2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye   Lásd az 1. pontot  
         
  3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása   Lásd az 1. pontot  
     
  I.7 Közzétételi egység: Lapok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve   Nem releváns  
         
  2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)   Lásd az 1. pontot  
         
  3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve   Lásd az 1. pontot  
     
  I.8 Közzétételi egység: Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe   Békés Megyei Kormányhivatal

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
 
         
  2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje   Lásd az 1. pontot  
     

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  II.1-3 Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege   Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendje
 
         
  2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és
angol nyelven
  Nem országos illetőségű  
         
  3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása   Nem releváns  
     
  II.4 Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  
  Ügytípusok (Feladat - Hatáskör) - Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke
Eljárási illetékek - Igazgatási szolgáltatási díjak
Alapvető eljárási szabályok, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Ügyfélfogadás ideje, időpontfoglalás
Ügyek intézését segítő útmutató, letölthető formanyomtatványok
 
     
  II.5 Közzétételi egység: Közszolgáltatások  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények   Nem releváns  
     
  II.6 Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei   Nem releváns  
     
  II.7 Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei   Nem releváns  
         
  2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása   Lásd az 1. pontot  
         
  3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja   Lásd az 1. pontot  
         
  4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye   Lásd az 1. pontot  
     
  II.8 Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza   Nem releváns  
     
  II.9 Közzétételi egység: Előterjesztések  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától   Nem releváns  
     
  II.10 Közzétételi egység: Hirdetmények  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények   Hirdetmények  
     
  II.11 Közzétételi egység: Pályázatok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk   Nem releváns  
     
  II.12 Vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai   ÁSZ 2020
MÁK 2020
 
     
  II.13-17 Közzétételi egységek: Közérdekû adatok igénylése, statisztika  
  Oszlop 1   Oszlop 2  
  1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

5. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

6. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

8. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
  Szabályzat


JegyzőGyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
5500 Gyomaendrőd
Selyem út 124.
tel: 06-66-386-122 fax: 06-66-283-288
email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu


Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
 
OSAP_állig_hatósági_2021_első_félév

OSAP_önk_hatósági_2021_első_félév

 
Nem releváns
Nem releváns
 
     
  II.18 Közzétételi egység: Közzétételi listák  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista   Nem releváns  
     

III. Gazdálkodási adatok

  III.1. Költségvetések és zárszámadások  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése és számviteli törvény szerinti beszámolói   Költségvetési és zárszámadási rendeletek

2010 évi zárszámadás

2011 évi zárszámadás

2012 évi zárszámadás

2011 évi költségvetés

2012 évi költségvetés
 
     
  III.2 Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó adatok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve   2020
2021
2022
 
     
  III.3 Támogatások  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond   Nem releváns  
     
  III.4 Szerződések  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
  Nem releváns  
     
  III.5 Koncessziók  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  

Nem releváns

 
     
  III.6 Öt millió forintot meghaladó támogatási kifizetések  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések   Nem releváns  
     
  III.7 Európai Unió által támogatott fejlesztések  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések   Nem releváns  
     
  III.8 Közbeszerzés  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)   Közbeszerzési terv 2022