A szöveg időállapota: 2018.X.2. -
Időállapot váltás: 2018.X.1. - 2018.X.1.
2018.X.2. -


20/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendeletet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 20/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatálytalan 2018. október 2-ától.