A szöveg időállapota: 2018.III.1. - 2018.III.1.
Időállapot váltás: 2018.III.1. - 2018.III.1.
2018.III.2. -


5/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet

a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2018. március 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 5/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés térítési díjai
A B C D E F
1 Teljes árú térítési díjak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora
2 Óvoda - 95 216 66 -
3 Óvoda - Csárdaszállási telephely - vásárolt szolgáltatás - 180 365 155 -
Csárdaszállás Község által biztosított önkormányzati kompenzáció - 67 136 50 -
Intézményi térítési díj - 113 229 105 -
4 Általános iskola 99 120 267 95 165
5 Középiskola 165 - 298 - 222
6 50 %-os térítési díjak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora
7 Óvoda - 47 108 33 -
8 Óvoda - Csárdaszállási telephely- vásárolt szolgáltatás - 90 182 77 -
9 Csárdaszállás Község által biztosított önkormányzati kompenzáció - 34 68 25 -
10 Intézményi térítési díj - 60 114 52 -
11 Általános iskola 49 54 133 47 82
12 Középiskola 82 - 149 - 111
13 A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.