A szöveg időállapota: 2018.III.1. - 2018.III.1.
Időállapot váltás: 2018.III.1. - 2018.III.1.
2018.III.2. -


4/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2018. március 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2018. (II. 19. ) önkormányzati rendelethez

[3. melléklet 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelethez]

Térítési díjak szolgáltatásonként
A B C D E
1 Ellátási forma 1993. évi III. tv szerint számított intézményi térítési díjak 2018. évre Önkormányzati kompenzáció 2018. évi intézményi térítési díjak Szolgáltatási egység
2 Szociális alapszolgáltatás feladatai
3 Szociális étkeztetés Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás 425,-+115,-(ÁFA) -- 425,-+115,-(ÁFA) Ft/adag
4 Szociális étkeztetés kiszállítási díja Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás 100,- -- 100,- Ft/nap
5 Szociális étkeztetés kiszállítással Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás 640 -- 640 Ft/adag
6 Házi segítségnyújtás - személyi gondozás 215,- -- 215,- Ft/óra
7 Házi segítségnyújtás - szociális segítés 1240,- -- 1240,- Ft/óra
8 Időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül 690,- 640,- 50.- Ft/nap​
9 Fogyatékkal élő személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül 655,- 605,- 50,- Ft/nap
10 Fogyatékkal élő személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel 655,- 180,- 475,- Ft/nap
11 Szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezés
12 Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás
Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.
Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
13 - Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás 3 005,- 3 005,- Ft/fő/nap
14 90 150,- 90 150,- Ft/fő/hó
15 Átmeneti elhelyezés Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 3 005,- 3 005,- Ft/fő/nap
16 90 150,- 90 150,- Ft/fő/hó
17 Támogató szolgálat
18 Személyi segítés Szociálisan rászorultak részére 420,- -- 420,- Ft/óra
19 Szállítás Szociálisan rászorultak részére 70,- -- 70,- Ft//km
20 Személyi segítés Szociálisan nem rászorultak részére 1 400,- -- 1 400,- Ft/óra
21 Szállító szolgáltatás - 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 12/A. § alapján 150,- -- 150,- Ft/km