A szöveg időállapota: 2018.II.2. -
Időállapot váltás: 2018.II.1. - 2018.II.1.
2018.II.2. -


1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 33/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatálytalan 2018. február 2-ától.