A szöveg időállapota: 2018.I.1. - 2018.XII.31.
Időállapot váltás: 2018.I.1. - 2018.XII.31.
2019.I.1. -


33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetményalapjáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2018. évben 50.000.- Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2019. január 1. napján hatályát veszíti.