A szöveg időállapota: 2018.I.1. - 2018.I.1.
Időállapot váltás: 2018.I.1. - 2018.I.1.
2018.I.2. -


25/2017. (X. 30.) önkormányzati rendelet

a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Adóköteles a Htv. 11. §-ában meghatározott építmény és a 11/A. §-ában meghatározott reklámhordozó.”

2. § Az Ör. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

(Az építményadó mértéke:)

„(4) Reklámhordozó esetén 12000 Ft/m2/év.”

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.