A szöveg időállapota: 2017.X.2. -
Időállapot váltás: 2017.X.1. - 2017.X.1.
2017.X.2. -


24/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendeletet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 24/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatálytalan 2017. október 2-ától.