A szöveg időállapota: 2017.II.25. - 2017.XII.31.
Időállapot váltás: 2017.II.25. - 2017.XII.31.
2018.I.1. -


11/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet

a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi igazgatási szünetének elrendeléséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki.​

2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2017. évi munkarendjében 2017. július 24. napjától augusztus 4. napjáig (10 munkanap), valamint 2017. december 22. napjától december 29. napjáig (4 munkanap) igazgatási szünetet rendel el.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel, azonban a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart.

3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és 2018. január 1. napján hatályát veszti.​