A szöveg időállapota: 2017.III.2. -
Időállapot váltás: 2017.III.1. - 2017.III.1.
2017.III.2. -


10/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 33/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő szöveggel történő hatályba lépéséről1


1
Hatályon kívül helyezte: 10/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017. március 2-ától.