A szöveg időállapota: 2017.II.1. - 2017.III.31.
Időállapot váltás: 2017.II.1. - 2017.III.31.
2017.IV.1. -


1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási feladatait

a) e rendelet szerint kialakított házi gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi, fogorvosi, területi védőnői körzetekben,

b) az iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi ellátást, és védőnői szolgálatot valamint az iskolafogászati ellátást e rendelet szerinti intézményi felosztás szerint biztosítja.

2. § (1) Gyomaendrőd közigazgatási területén az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység a következő orvosi körzetekben folytatható:

a) 7 felnőtt háziorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.

b) 3 házi gyermekorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását a 2. melléklet tartalmazza.

c) 4 fogorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását a 3. melléklet tartalmazza.

d)1

3. § (1) Gyomaendrőd Város közigazgatási területe 5 területi védőnői ellátási körzetet alkot, a körzetek területének meghatározását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az iskola- és ifjúságegészségügyi védőnői szolgálat intézményi felosztását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi ellátás intézményi felosztását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A 4 fogorvosi körzethez kapcsolódó iskolafogászati ellátás intézményi felosztását a 8. melléklet tartalmazza.

(5)2

4. § Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás szolgáltatási területe a település teljes közigazgatási területére terjed ki.

5. § (1) Ez a rendelet - a 6. § kivételével - 2017. február 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet.

6. §3

1. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Háziorvosi körzetek

1. körzet
A B C D E F
1 5500 ÁCHIM ANDRÁS utca Teljes
2 5500 ADY ENDRE utca Teljes
3 5500 ÁLMOS utca Teljes
4 5500 ARANY JÁNOS utca Teljes
5 5500 ÁRPÁD utca Teljes
6 5500 ATTILA utca Teljes
7 5500 BACSÓ BÉLA utca Teljes
8 5500 BAJCSY-ZSILINSZKY út 000001 000043 Páratlan
9 5500 BAJCSY-ZSILINSZKY út 000002 000040 Páros
10 5500 BAJCSY-ZSILINSZKY út 000067 végig Páratlan
11 5500 BATTHYÁNY LAJOS utca Teljes
12 5500 BÉKE utca Teljes
13 5500 BERCSÉNYI MIKLÓS utca Teljes
14 5500 BERZSENYI DÁNIEL utca Teljes
15 5500 BESSENYEI GYÖRGY utca Teljes
16 5500 BOCSKAI ISTVÁN utca 000001 000037 Páratlan
17 5500 BOCSKAI ISTVÁN utca 000002 000034/0001 Páros
18 5500 BUDAI NAGY ANTAL utca 000001 000031/0001 Páratlan
19 5500 BUDAI NAGY ANTAL utca 000002 000018 Páros
20 5500 DOBÓ ISTVÁN utca Teljes
21 5500 ESZE TAMÁS utca Teljes
22 5500 FEGYVERNEK utca Teljes
23 5500 HÁMÁN KATÓ utca Teljes
24 5500 HANTOSKERTI út Teljes
25 5500 HŐSÖK útja 000000 0043 000043 Folyamatos
26 5500 HŐSÖK útja 000044 000044 Folyamatos
27 5500 HŐSÖK útja 000045 000045 Páratlan
28 5500 HŐSÖK útja 000046 végig Folyamatos
29 5500 HUNYADI JÁNOS utca Teljes
30 5500 KÁLLAI FERENC utca Teljes
31 5500 KÁLVIN JÁNOS utca 000001 000073 Páratlan
32 5500 KÁLVIN JÁNOS utca 000002 000038 Páros
33 5500 KAZINCZY FERENC utca Teljes
34 5500 KELETI utca Teljes
35 5500 KISRÉTI utca 000001 000029 Páratlan
36 5500 KISRÉTI utca 000002 000038 Páros
37 5500 KISS BÁLINT utca Teljes
38 5500 KNER tér Teljes
39 5500 KNER utca Teljes
40 5500 KOSSUTH LAJOS út 000004 000040 Páros
41 5500 KÖRGÁT utca Teljes
42 5500 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR utca Teljes
43 5500 LISZT FERENC utca Teljes
44 5500 LUTHER utca Teljes
45 5500 MÁTYÁS KIRÁLY utca Teljes
46 5500 MIKSZÁTH KÁLMÁN utca 000001 000025 Páratlan
47 5500 MIKSZÁTH KÁLMÁN utca 000002 000020 Páros
48 5500 MIRHÓHÁTI utca Teljes
49 5500 PÁSZTOR JÁNOS utca 000001 000014 Teljes
50 5500 PÓSA LAJOS utca Teljes
51 5500 RÁKÓCZI FERENC út Teljes
52 5500 SOMOGYI BÉLA utca Teljes
53 5500 SZABADSÁG tér Teljes
54 5500 SZABÓ DEZSŐ utca Teljes
55 5500 SZONDY GYÖRGY utca Teljes
56 5500 TANYA VII. 000094 végig Folyamatos
57 5500 TANYA VII. 000859/0002 végig Hrsz. foly.
58 5500 VÁSÁRTÉRI lakótelep 000000 0015 000000 0034B Folyamatos
59 5500 VÁSÁRTÉRI lakótelep 000016 000017 Folyamatos
60 5500 VÁSÁRTÉRI lakótelep 000023 000035 Folyamatos
61 5500 VÖRÖSMARTY MIHÁLY utca 000001 000033/0001 Folyamatos
62 5500 VÖRÖSMARTY MIHÁLY utca 0000035 000039/0001 Folyamatos
63 5500 ZRÍNYI ILONA üdülő-telep Teljes
64 5500 ZRÍNYI MIKLÓS utca 000001 000026 Folyamatos
65 5500 ZRÍNYI MIKLÓS utca 000002 000028 Folyamatos

2. körzet
A B C D E F
1 5500 BAJCSY-ZSILINSZKY út 000044 végig Páros
2 5500 BAJCSY-ZSILINSZKY út 000045 000061 Páratlan
3 5500 BOCSKAI ISTVÁN utca 000039 végig Páratlan
4 5500 BOTOND utca Teljes
5 5500 BUDAI NAGY ANTAL utca 000020 végig Páros
6 5500 BUDAI NAGY ANTAL utca 000033 végig Páratlan
7 5500 DAMJANICH JÁNOS tér Teljes
8 5500 DR. PIKÓ BÉLA utca Teljes
9 5500 EÖTVÖS JÓZSEF utca Teljes
10 5500 út 000135 végig Páratlan
11 5500 út 000160 végig Páros
12 5500 GÁRDONYI GÉZA utca 000001 000039/0001 Folyamatos
13 5500 HATÁR GYŐZŐ tér Teljes
14 5500 JÓKAI MÓR utca Teljes
15 5500 KÁLVIN JÁNOS utca 000040 végig Páros
16 5500 KÁLVIN JÁNOS utca 000075 végig Páratlan
17 5500 KATÓ JÓZSEF utca Teljes
18 5500 KISFALUDY utca Teljes
19 5500 KISRÉTI utca 000031 végig Páratlan
20 5500 KISRÉTI utca 000040 végig Páros
21 5500 KOSSUTH LAJOS út 000005 végig Páratlan
22 5500 KOSSUTH LAJOS út 000042 végig Páros
23 5500 LEHEL utca Teljes
24 5500 MIKSZÁTH KÁLMÁN utca 000022 végig Páros
25 5500 MIKSZÁTH KÁLMÁN utca 000027/0001 végig Páratlan
26 5500 PETŐFI SÁNDOR utca 000001 000041/0001 Páratlan
27 5500 PETŐFI SÁNDOR utca 000002 000064/A Páros
28 5500 TANYA VII. 000001 000085/0011 Folyamatos
29 5500 TOMPA MIHÁLY utca 000001 000024 Folyamatos
30 5500 VÁSÁRTÉRI lakótelep 000000 0001 000000 0001 Folyamatos
31 5500 VÁSÁRTÉRI lakótelep 000001 000015/0004 Folyamatos
32 5500 VÁSÁRTÉRI lakótelep 000019 000022 B Folyamatos
33 5500 VÖRÖSMARTY MIHÁLY utca 000034 000034 Folyamatos
34 5500 VÖRÖSMARTY MIHÁLY utca 000041 végig Folyamatos
35 5500 WESSELÉNYI MIKLÓS utca Teljes
36 5500 WODIÁNER ALBERT tér Teljes

3. körzet
A B C D E F
1 5500 BÁNOMKERTI út Teljes
2 5500 BOCSKAI ISTVÁN utca 000036 végig Páros
3 5500 CSOKONAI VITÉZ M. utca Teljes
4 5500 DR. SZILÁGYI FERENC üdülő-telep Teljes
5 5500 ERKEL FERENC utca Teljes
6 5500 ERZSÉBET liget Teljes
7 5500 FÁY ANDRÁS utca Teljes
8 5500 GÁRDONYI GÉZA utca 000041 végig Folyamatos
9 5500 GYÓNI GÉZA utca Teljes
10 5500 HÁRSFA utca Teljes
11 5500 KATONA JÓZSEF utca Teljes
12 5500 KÖLCSEY FERENC utca Teljes
13 5500 KŐRÖS sor Teljes
14 5500 LÉVAI utca Teljes
15 5500 LOSONCZI ISTVÁN utca Teljes
16 5500 MÓRICZ ZSIGMOND utca Teljes
17 5500 MUNKÁCSY MIHÁLY utca Teljes
18 5500 NAGY SÁNDOR utca Teljes
19 5500 PÁSZTOR JÁNOS tér Teljes
20 5500 PÁSZTOR JÁNOS utca 000015 végig Folyamatos
21 5500 PETŐFI SÁNDOR utca 000043 végig Páratlan
22 5500 PETŐFI SÁNDOR utca 000066 végig Páros
23 5500 RADNÓTI MIKLÓS utca Teljes
24 5500 RÉV utca Teljes
25 5500 RÓZSA FERENC utca Teljes
26 5500 SEMMELWEIS IGNÁC utca Teljes
27 5500 SZÉCHENYI ISTVÁN utca Teljes
28 5500 SZÉKELY BERTALAN utca Teljes
29 5500 TOKAI FERENC utca Teljes
30 5500 TOLDI MIKLÓS utca Teljes
31 5500 TOMPA MIHÁLY utca 000025 végig Folyamatos
32 5500 ÚJKERT sor Teljes
33 5500 VÁSÁRTÉRI lakótelep 000000 B 000000 B Folyamatos
34 5500 VÁSÁRTÉRI lakótelep 000000 A A 000000 D A Folyamatos
35 5500 VÁSÁRTÉRI lakótelep 000000*B B végig Hrsz.foly.
36 5500 VIDOVSZKY BÉLA utca Teljes
37 5500 VÍZMŰ sor Teljes
38 5500 ZRÍNYI MIKLÓS utca 000027 000027/A Folyamatos
39 5500 ZRÍNYI MIKLÓS utca 000029 végig Folyamatos
40 5500 ZRÍNYI MIKLÓS utca 390039/0001 végig Hrsz.foly.

4. körzet
A B C D E F
1 5500 AVRAM tanya Teljes
2 5500 BALASSI BÁLINT utca Teljes
3 5500 BESENYSZEGI utca Teljes
4 5500 BETHLEN GÁBOR utca Teljes
5 5500 BÍRÓ tanya Teljes
6 5500 DÁVIDHÁZI SÁMUEL utca Teljes
7 5500 út 000110 000156/0001 Páros
8 5500 út 000111 000133 Páratlan
9 5500 GÉZA FEJEDELEM utca Teljes
10 5500 GUTENBERG utca Teljes
11 5500 IPARTELEP utca Teljes
12 5500 KÁLMÁN FARKAS utca Teljes
13 5500 KERESZTÚRI utca Teljes
14 5500 KÓS KÁROLY utca Teljes
15 5500 KOVÁCS IMRE utca Teljes
16 5500 MADÁCH IMRE utca Teljes
17 5500 MAGTÁRLAPOSI utca Teljes
18 5500 MÓRA FERENC utca Teljes
19 5500 NÉMETZUGI sor Teljes
20 5500 NYÁRSZEGI utca Teljes
21 5500 OKTÓBER 6. lakótelep Teljes
22 5500 RÁCZ LAJOS utca Teljes
23 5500 SELYEM út 000111 végig Páratlan
24 5500 SELYEM út 000124 végig Páros
25 5500 SZENT ISTVÁN utca Teljes
26 5500 TANYA VI. Teljes

5. körzet
A B C D E F
1 5502 BABITS MIHÁLY utca Teljes
2 5502 BÁNYÁSZ utca Teljes
3 5502 BARTÓK BÉLA utca Teljes
4 5502 BEM utca Teljes
5 5502 CSEJTI utca Teljes
6 5502 DANKÓ PISTA utca Teljes
7 5502 DOB utca Teljes
8 5502 FAZEKASZUGI 5-ÖS gátőrház Teljes
9 5502 út 000037 000109 Páratlan
10 5502 út 000052 000108 Páros
11 5502 HALÁSZ utca Teljes
12 5502 HATHÁZ utca Teljes
13 5502 HONVÉD utca Teljes
14 5502 IFJÚSÁGI lakótelep Teljes
15 5502 IRIMIÁS tanya Teljes
16 5502 JÓZSEF ATTILA utca Teljes
17 5502 KÁNTORKERT sor Teljes
18 5502 KÁRÁSZ utca Teljes
19 5502 KÁVAI tanya Teljes
20 5502 KINIZSI PÁL utca Teljes
21 5502 KOSSUTH tér Teljes
22 5502 KÖNYVES KÁLMÁN utca Teljes
23 5502 KŐRÖS utca Teljes
24 5502 KÜRT utca Teljes
25 5502 LILIOM utca Teljes
26 5502 MÁRTON GÁBOR tér Teljes
27 5502 MARTOS FLÓRA utca Teljes
28 5502 MESTER utca Teljes
29 5502 MIKES KELEMEN utca Teljes
30 5502 MOHÁCSI utca Teljes
31 5502 NAGYLAPOSI vasútállomás Teljes
32 5502 NAGYLAPOSI MÁV LAKÁS Teljes
33 5502 NAP utca Teljes
34 5502 NAPKELETI utca Teljes
35 5502 OLAJOSOK útja Teljes
36 5502 POLÁNYI MÁTÉ utca 000058/0001 végig Folyamatos
37 5502 SELYEM út 000099 000129 Páratlan
38 5502 SELYEM út 000102 000122 Páros
39 5502 SIMAI utca Teljes
40 5502 SUGÁR út 000111 végig Páratlan
41 5502 SUGÁR út 000128 végig Páros
42 5502 TAMÁSI ÁRON utca Teljes
43 5502 TÁNCSICS MIHÁLY utca Teljes
44 5502 TANYA IV. Teljes
45 5502 TANYA V. Teljes
46 5502 TEMPLOMZUG Teljes
47 5502 TÓTH ÁRPÁD utca Teljes
48 5502 VADÁSZ utca Teljes
49 5502 VARJASI utca Teljes
50 5502 VASÚTI őrházak Teljes
51 5502 VASÚTSOR utca Teljes

6. körzet
A B C D E F
1 5502 AKÁC utca Teljes
2 5502 ALKOTMÁNY utca Teljes
3 5502 APPONYI utca 000001 végig Páratlan
4 5502 BLAHA LUJZA utca Teljes
5 5502 BOROSTYÁN utca Teljes
6 5502 CSURGÓ utca Teljes
7 5502 DAMJANICH utca 000002 000008 Páros
8 5502 DAMJANICH utca 000003 000013 Páratlan
9 5502 DÁVID tanya Teljes
10 5502 DEÁK FERENC utca 000001 000009 Páratlan
11 5502 DEÁK FERENC utca 000002 000014 Páros
12 5502 DÉCSI utca Teljes
13 5502 DÓZSA GYÖRGY utca Teljes
14 5502 DR. CSÓKÁSI BÉLA tér Teljes
15 5502 EGRESSY BÉNI utca Teljes
16 5502 ENDRŐDI utca 000002 000014/0001 Folyamatos
17 5502 FAZEKASI utca Teljes
18 5502 út 000001 000035/0001 Páratlan
19 5502 út 000002 000048 Páros
20 5502 GÁBOR ÁRON utca Teljes
21 5502 HÍDFŐ utca Teljes
22 5502 HŐSÖK tere Teljes
23 5502 KACSÓH PONGRÁC utca Teljes
24 5502 KENDERÁZTATÓ utca Teljes
25 5502 KISFOK utca Teljes
26 5502 KORÁNYI FRIGYES utca Teljes
27 5502 KÖZTÁRSASÁG utca Teljes
28 5502 LÁBAS utca Teljes
29 5502 NÉPLIGET út Teljes
30 5502 ORGONA utca Teljes
31 5502 POLÁNYI MÁTÉ utca 000001 000028 Folyamatos
32 5502 RÓZSAHEGYI KÁLMÁN utca Teljes
33 5502 SELYEM út 000001 000033 Páratlan
34 5502 SELYEM út 000002 000038 Páros
35 5502 SUGÁR út 000001 000033 Páratlan
36 5502 SUGÁR út 000002 000044 Páros
37 5502 SZÉLMALOM utca Teljes
38 5502 SZENT ANTAL utca Teljes
39 5502 TANYA II. 000210 végig Folyamatos
40 5502 TANYA II. 000286/14 végig Hrsz. foly.
41 5502 TANYA III. Teljes
42 5502 TEMETŐ utca Teljes
43 5502 VASVÁRI PÁL utca Teljes
44 5502 VASZKÓ MIHÁLY utca Teljes
45 5502 ZRÍNYI ILONA utca Teljes

7. körzet
A B C D E F
1 5502 ÁLMOSDOMB utca Teljes
2 5502 APPONYI utca 000002 végig Páros
3 5502 BACSALAPOSI út Teljes
4 5502 BAROSS GÁBOR utca Teljes
5 5502 CSILLAGOS utca Teljes
6 5502 DAMJANICH utca 000010 végig Páros
7 5502 DAMJANICH utca 000015 végig Páratlan
8 5502 DEÁK FERENC utca 000011 végig Páratlan
9 5502 DEÁK FERENC utca 000016 végig Páros
10 5502 DIÓFA utca Teljes
11 5502 ENDRŐDI utca 000015 végig Folyamatos
12 5502 HATÁR út Teljes
13 5502 ISKOLA utca Teljes
14 5502 JUHÁSZ GYULA utca Teljes
15 5502 KIS utca Teljes
16 5502 KODÁLY ZOLTÁN utca Teljes
17 5502 KONDOROSI út Teljes
18 5502 KÖR utca Teljes
19 5502 MIRHÓI utca Teljes
20 5502 PÁSKUMI út Teljes
21 5502 POLÁNYI MÁTÉ utca 000029 000058 Folyamatos
22 5502 POLYÁKHALMI út Teljes
23 5502 SELYEM út 000035 000097 Páratlan
24 5502 SELYEM út 000040 000100 Páros
25 5502 SUGÁR út 000035 000109 Páratlan
26 5502 SUGÁR út 000046 000126/0001 Páros
27 5502 SZABADSÁG utca Teljes
28 5502 SZABÓ ERVIN utca Teljes
29 5502 SZARVASI út Teljes
30 5502 SZŐLŐSKERT utca Teljes
31 5502 TANYA II. 000013 000185 Folyamatos
32 5502 TORONYI utca Teljes
33 5502 TULIPÁN utca Teljes
34 5502 UGARI út Teljes
35 5502 ZÖLDFA utca Teljes
36 5502 ZSÁK utca Teljes

2. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Házi gyermekorvosi körzetek

1. körzet
A B C D E F
1 5502 AKÁC utca Teljes
2 5502 ALKOTMÁNY utca Teljes
3 5502 APPONYI utca Teljes
4 5502 BABITS MIHÁLY utca Teljes
5 5502 BÁNYÁSZ utca Teljes
6 5502 BAROSS GÁBOR utca Teljes
7 5502 BARTÓK BÉLA utca Teljes
8 5502 BEM utca Teljes
9 5502 BLAHA LUJZA utca Teljes
10 5502 BOROSTYÁN utca Teljes
11 5502 CSEJTI utca Teljes
12 5502 CSILLAGOS utca Teljes
13 5502 CSURGÓ utca Teljes
14 5502 DAMJANICH utca Teljes
15 5502 DANKÓ PISTA utca Teljes
16 5502 DEÁK FERENC utca Teljes
17 5502 DÉCSI utca Teljes
18 5502 DOB utca Teljes
19 5502 DÓZSA GYÖRGY utca Teljes
20 5502 DR. CSÓKÁSI BÉLA tér Teljes
21 5502 EGRESSY BÉNI utca Teljes
22 5502 ENDRŐDI utca Teljes
23 5502 FAZEKASI utca Teljes
24 5502 FAZEKASZUGI 5-ÖS gátőrház Teljes
25 5500 út 000001 000109 Páratlan
26 5500 út 000002 000108 Páros
27 5502 GÁBOR ÁRON utca Teljes
28 5502 HALÁSZ utca Teljes
29 5502 HATHÁZ utca Teljes
30 5502 HÍDFŐ utca Teljes
31 5502 HONVÉD utca Teljes
32 5502 HŐSÖK tere Teljes
33 5502 IRIMIÁS tanya Teljes
34 5502 JÓZSEF ATTILA utca Teljes
35 5502 JUHÁSZ GYULA utca Teljes
36 5502 KACSÓH PONGRÁC utca Teljes
37 5502 KÁNTORKERT sor Teljes
38 5502 KÁRÁSZ utca Teljes
39 5502 KÁVAI tanya Teljes
40 5502 KENDERÁZTATÓ utca Teljes
41 5502 KISFOK utca Teljes
42 5502 KODÁLY ZOLTÁN utca Teljes
43 5502 KONDOROSI út Teljes
44 5502 KORÁNYI FRIGYES utca Teljes
45 5502 KOSSUTH tér Teljes
46 5502 KÖNYVES KÁLMÁN utca Teljes
47 5502 KŐRÖS utca Teljes
48 5502 KÖZTÁRSASÁG utca Teljes
49 5502 KÜRT utca Teljes
50 5502 LÁBAS utca Teljes
51 5502 LILIOM utca Teljes
52 5502 MÁRTON GÁBOR tér Teljes
53 5502 MARTOS FLÓRA utca Teljes
54 5502 MESTER utca Teljes
55 5502 MIKES KELEMEN utca Teljes
56 5502 MIRHÓI utca Teljes
57 5502 MOHÁCSI utca Teljes
58 5502 NAGYLAPOSI vasútállomás Teljes
59 5502 NAGYLAPOSI MÁV LAKÁS Teljes
60 5502 NAP utca Teljes
61 5502 NAPKELETI utca Teljes
62 5502 NÉPLIGET út Teljes
63 5502 OLAJOSOK útja Teljes
64 5502 ORGONA utca Teljes
65 5502 POLÁNYI MÁTÉ utca Teljes
66 5502 RÓZSAHEGYI KÁLMÁN utca Teljes
67 5502 SELYEM út 1 109 Páratlan
68 5502 SELYEM út 2 122 Páros
69 5502 SIMAI utca Teljes
70 5502 SUGÁR út Teljes
71 5502 SZABADSÁG utca Teljes
72 5502 SZABÓ ERVIN utca Teljes
73 5502 SZÉLMALOM utca Teljes
74 5502 SZENT ANTAL utca Teljes
75 5502 TAMÁSI ÁRON utca Teljes
76 5502 TÁNCSICS MIHÁLY utca Teljes
77 5502 TANYA IV. Teljes
78 5502 TANYA V. Teljes
79 5502 TEMETŐ utca Teljes
80 5502 TEMPLOMZUG Teljes
81 5502 TORONYI utca Teljes
82 5502 TÓTH ÁRPÁD utca Teljes
83 5502 TULIPÁN utca Teljes
84 5502 VADÁSZ utca Teljes
85 5502 VARJASI utca Teljes
86 5502 VASÚTI őrházak Teljes
87 5502 VASÚTSOR utca Teljes
88 5502 VASVÁRI PÁL utca Teljes
89 5502 VASZKÓ MIHÁLY utca Teljes
90 5502 ZÖLDFA utca Teljes
91 5502 ZRÍNYI ILONA utca Teljes
92 5502 ZSÁK utca Teljes

2. körzet
A B C D E F
1 5500 ADY ENDRE utca Teljes
2 5502 ÁLMOSDOMB utca Teljes
3 5500 AVRAM TANYA utca Teljes
4 5502 BACSALAPOSI út Teljes
5 5500 BALASSI BÁLINT utca Teljes
6 5500 BÁNOMKERTI út Teljes
7 5500 BESENYSZEGI utca Teljes
8 5500 BETHLEN GÁBOR utca Teljes
9 5500 BÍRÓ tanya Teljes
10 5500 BUDAI NAGY ANTAL utca 000020 végig Páros
11 5500 BUDAI NAGY ANTAL utca 000033 végig Páratlan
12 5500 DAMJANICH JÁNOS tér Teljes
13 5500 DÁVID TANYA Teljes
14 5500 DÁVIDHÁZI SÁMUEL utca Teljes
15 5502 DIÓFA utca Teljes
16 5500 EÖTVÖS JÓZSEF utca Teljes
17 5500 út 000110 000156/0001 Páros
18 5500 út 000111 000133 Páratlan
19 5500 GÁRDONYI GÉZA utca Teljes
20 5500 GÉZA FEJEDELEM utca Teljes
21 5500 GUTENBERG utca Teljes
22 5500 GYÓNI GÉZA utca Teljes
23 5502 HATÁR út Teljes
24 5502 IFJÚSÁGI lakótelep Teljes
25 5500 IPARTELEP utca Teljes
26 5502 ISKOLA utca Teljes
27 5500 KÁLMÁN FARKAS utca Teljes
28 5500 KÁLVIN JÁNOS utca 000040 végig Páros
29 5500 KÁLVIN JÁNOS utca 000077 végig Páratlan
30 5500 KATÓ JÓZSEF utca Teljes
31 5500 KATONA JÓZSEF utca Teljes
32 5500 KERESZTÚRI utca Teljes
33 5502 KINIZSI PÁL utca Teljes
34 5502 KIS utca Teljes
35 5500 KISFALUDY utca Teljes
36 5500 KISRÉTI utca 000031 végig Páratlan
37 5500 KISRÉTI utca 000034/0002 végig Páros
38 5500 KÓS KÁROLY utca Teljes
39 5500 KOVÁCS IMRE utca Teljes
40 5502 KÖR utca Teljes
41 5500 LEHEL utca Teljes
42 5500 LÉVAI utca Teljes
43 5500 LOSONCZI ISTVÁN utca Teljes
44 5500 MADÁCH IMRE utca Teljes
45 5500 MAGTÁRLAPOSI utca Teljes
46 5500 MIKSZÁTH KÁLMÁN utca 000022 végig Páros
47 5500 MIKSZÁTH KÁLMÁN utca 000027/0001 végig Páratlan
48 5500 MÓRA FERENC utca Teljes
49 5500 NAGY SÁNDOR utca Teljes
50 5500 NÉMETZUGI sor Teljes
51 5500 NYÁRSZEGI utca Teljes
52 5500 OKTÓBER 6. lakótelep Teljes
53 5502 PÁSKUMI út Teljes
54 5502 POLYÁKHALMI út Teljes
55 5500 RÁCZ LAJOS utca Teljes
56 5500 RÓZSA FERENC utca Teljes
57 5500 SELYEM út 111 végig Páratlan
58 5500 SELYEM út 124 végig Páros
59 5502 SZARVASI út Teljes
60 5500 SZÉCHENYI ISTVÁN utca Teljes
61 5500 SZENT ISTVÁN utca Teljes
62 5502 SZŐLŐSKERT utca Teljes
63 5502 TANYA II. Teljes
64 5502 TANYA III. Teljes
65 5500 TANYA VI. Teljes
66 5500 TOKAI FERENC utca Teljes
67 5500 TOLDI MIKLÓS utca Teljes
68 5502 UGARI út Teljes
69 5500 ÚJKERT sor Teljes
70 5500 VÁSÁRTÉRI lakótelep Teljes
71 5500 VÖRÖSMARTY MIHÁLY utca 000031 végig Folyamatos
72 5500 WESSELÉNYI MIKLÓS utca Teljes

3. körzet
A B C D E F
1 5500 ÁCHIM ANDRÁS utca Teljes
2 5500 ÁLMOS utca Teljes
3 5500 ARANY JÁNOS utca Teljes
4 5500 ÁRPÁD utca Teljes
5 5500 ATTILA utca Teljes
6 5500 BACSÓ BÉLA utca Teljes
7 5500 BAJCSY-ZSILINSZKY út Teljes
8 5500 BATTHYÁNY LAJOS utca Teljes
9 5500 BÉKE utca Teljes
10 5500 BERCSÉNYI MIKLÓS utca Teljes
11 5500 BERZSENYI DÁNIEL utca Teljes
12 5500 BESSENYEI GYÖRGY utca Teljes
13 5500 BOCSKAI ISTVÁN utca Teljes
14 5500 BOTOND utca Teljes
15 5500 BUDAI NAGY ANTAL utca 000001 000031/0001 Páratlan
16 5500 BUDAI NAGY ANTAL utca 000002 000018 Páros
17 5500 CSOKONAI VITÉZ M. utca Teljes
18 5500 DOBÓ ISTVÁN utca Teljes
19 5500 DR. PIKÓ BÉLA utca Teljes
20 5500 DR. SZILÁGYI FERENC üdülő-telep Teljes
21 5500 ERKEL FERENC utca Teljes
22 5500 ERZSÉBET liget Teljes
23 5500 ESZE TAMÁS utca Teljes
24 5500 FÁY ANDRÁS utca Teljes
25 5500 FEGYVERNEK utca Teljes
26 5500 út 000135 végig Páratlan
27 5500 út 000160 végig Páros
28 5500 HÁMÁN KATÓ utca Teljes
29 5500 HANTOSKERTI út Teljes
30 5500 HÁRSFA utca Teljes
31 5500 HATÁR GYŐZŐ tér Teljes
32 5500 HŐSÖK útja Teljes
33 5500 HUNYADI JÁNOS utca Teljes
34 5500 JÓKAI MÓR utca Teljes
35 5500 KÁLLAI FERENC utca Teljes
36 5500 KÁLVIN JÁNOS utca 000001 000075 Páratlan
37 5500 KÁLVIN JÁNOS utca 000002 000038 Páros
38 5500 KAZINCZY FERENC utca Teljes
39 5500 KELETI utca Teljes
40 5500 KISRÉTI utca 000001 000029 Páratlan
41 5500 KISRÉTI utca 000002 000034/0001 Páros
42 5500 KISS BÁLINT utca Teljes
43 5500 KNER tér Teljes
44 5500 KNER utca Teljes
45 5500 KOSSUTH LAJOS út Teljes
46 5500 KÖLCSEY FERENC utca Teljes
47 5500 KÖRGÁT utca Teljes
48 5500 KŐRÖS sor Teljes
49 5500 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR utca Teljes
50 5500 LISZT FERENC utca Teljes
51 5500 LUTHER utca Teljes
52 5500 MÁTYÁS KIRÁLY utca Teljes
53 5500 MIKSZÁTH KÁLMÁN utca 000001 000025 Páratlan
54 5500 MIKSZÁTH KÁLMÁN utca 000002 000020 Páros
55 5500 MIRHÓHÁTI utca Teljes
56 5500 MÓRICZ ZSIGMOND utca Teljes
57 5500 MUNKÁCSY MIHÁLY utca Teljes
58 5500 PÁSZTOR JÁNOS tér Teljes
59 5500 PÁSZTOR JÁNOS utca Teljes
60 5500 PETŐFI SÁNDOR utca Teljes
61 5500 PÓSA LAJOS utca Teljes
62 5500 RADNÓTI MIKLÓS utca Teljes
63 5500 RÁKÓCZI FERENC út Teljes
64 5500 RÉV utca Teljes
65 5500 SEMMELWEIS IGNÁC utca Teljes
66 5500 SOMOGYI BÉLA utca Teljes
67 5500 SZABADSÁG tér Teljes
68 5500 SZABÓ DEZSŐ utca Teljes
69 5500 SZÉKELY BERTALAN utca Teljes
70 5500 SZONDY GYÖRGY utca Teljes
71 5500 TANYA VII. Teljes
72 5500 TOMPA MIHÁLY utca Teljes
73 5500 VIDOVSZKY BÉLA utca Teljes
74 5500 VÍZMŰ sor Teljes
75 5500 VÖRÖSMARTY MIHÁLY utca 000001 000032 Folyamatos
76 5500 WODIÁNER ALBERT tér Teljes
77 5500 ZRÍNYI ILONA üdülő-telep Teljes
78 5500 ZRÍNYI MIKLÓS utca Teljes

3. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Fogorvosi körzetek

1. körzet
A B C D E F
1 5502 ÁLMOSDOMB utca Teljes
2 5502 BABITS MIHÁLY utca Teljes
3 5502 BACSALAPOSI út Teljes
4 5502 BÁNYÁSZ utca Teljes
5 5502 BAROSS GÁBOR utca Teljes
6 5502 BARTÓK BÉLA utca Teljes
7 5502 BEM utca Teljes
8 5502 CSILLAGOS utca Teljes
9 5502 DANKÓ PISTA utca Teljes
10 5502 DÁVID TANYA Teljes
11 5502 DIÓFA utca Teljes
12 5502 DOB utca Teljes
13 5502 út 000052 000108 Páros
14 5502 HALÁSZ utca Teljes
15 5502 HATÁR út Teljes
16 5502 HONVÉD utca Teljes
17 5502 IFJÚSÁGI lakótelep Teljes
18 5502 ISKOLA utca Teljes
19 5502 JÓZSEF ATTILA utca Teljes
20 5502 JUHÁSZ GYULA utca Teljes
21 5502 KÁNTORKERT sor Teljes
22 5502 KÁRÁSZ utca Teljes
23 5502 KIS utca Teljes
24 5502 KODÁLY ZOLTÁN utca Teljes
25 5502 KONDOROSI út Teljes
26 5502 KOSSUTH tér Teljes
27 5502 KÖNYVES KÁLMÁN utca Teljes
28 5502 KÖR utca Teljes
29 5502 KŐRÖS utca Teljes
30 5502 KÜRT utca Teljes
31 5502 LILIOM utca Teljes
32 5502 MARTOS FLÓRA utca Teljes
33 5502 MIKES KELEMEN utca Teljes
34 5502 MIRHÓI utca Teljes
35 5502 MOHÁCSI utca Teljes
36 5502 NAP utca Teljes
37 5502 NAPKELETI utca Teljes
38 5500 OKTÓBER 6. lakótelep Teljes
39 5502 PÁSKUMI út Teljes
40 5502 POLÁNYI MÁTÉ utca 000038 végig Folyamatos
41 5502 POLYÁKHALMI út Teljes
42 5502 SELYEM út 000054 000124 Páros
43 5502 SELYEM út 000055 000129 Páratlan
44 5502 SUGÁR út 000057 végig Páratlan
45 5502 SUGÁR út 000064 végig Páros
46 5502 SZABÓ ERVIN utca Teljes
47 5502 SZARVASI út Teljes
48 5502 SZŐLŐSKERT utca Teljes
49 5502 TAMÁSI ÁRON utca Teljes
50 5502 TÁNCSICS MIHÁLY utca Teljes
51 5502 TANYA II. Teljes
52 5502 TANYA III. Teljes
53 5502 TORONYI utca Teljes
54 5502 TULIPÁN utca Teljes
55 5502 UGARI út Teljes
56 5502 VADÁSZ utca Teljes
57 5502 ZSÁK utca Teljes

2. körzet
A B C D E F
1 5500 ADY ENDRE utca Teljes
2 5502 AKÁC utca Teljes
3 5502 ALKOTMÁNY utca Teljes
4 5502 APPONYI utca Teljes
5 5500 BALASSI BÁLINT utca Teljes
6 5500 BESENYSZEGI utca Teljes
7 5500 BETHLEN GÁBOR utca Teljes
8 5502 BLAHA LUJZA utca Teljes
9 5502 BOROSTYÁN utca Teljes
10 5502 CSEJTI utca Teljes
11 5502 CSURGÓ utca Teljes
12 5502 DAMJANICH utca Teljes
13 5502 DÁVIDHÁZI SÁMUEL utca Teljes
14 5502 DEÁK FERENC utca Teljes
15 5502 DÉCSI utca Teljes
16 5502 DÓZSA GYÖRGY utca Teljes
17 5502 DR. CSÓKÁSI BÉLA tér Teljes
18 5502 EGRESSY BÉNI utca Teljes
19 5502 ENDRŐDI utca Teljes
20 5502 FAZEKASI utca Teljes
21 5502 FAZEKASZUGI 5-ÖS gátőrház Teljes
22 5500 út 000001 000133 Páratlan
23 5500 út 000002 000048 Páros
24 5500 út 000110 000156 Páros
25 5502 GÁBOR ÁRON utca Teljes
26 5502 GÉZA FEJEDELEM utca Teljes
27 5502 HATHÁZ utca Teljes
28 5502 HÍDFŐ utca Teljes
29 5502 HŐSÖK tere Teljes
30 5500 IPARTELEP utca Teljes
31 5502 IRIMIÁS tanya Teljes
32 5502 KACSÓH PONGRÁC utca Teljes
33 5500 KÁLMÁN FARKAS utca Teljes
34 5500 KÁVAI TANYA utca Teljes
35 5502 KENDERÁZTATÓ utca Teljes
36 5500 KERESZTÚRI utca Teljes
37 5502 KISFOK utca Teljes
38 5502 KORÁNYI FRIGYES utca Teljes
39 5500 KÓS KÁROLY utca Teljes
40 5500 KOVÁCS IMRE utca Teljes
41 5502 KÖZTÁRSASÁG utca Teljes
42 5502 LÁBAS utca Teljes
43 5500 MADÁCH IMRE utca Teljes
44 5500 MAGTÁRLAPOSI utca Teljes
45 5502 MÁRTON GÁBOR tér Teljes
46 5502 MESTER utca Teljes
47 5500 MÓRA FERENC utca Teljes
48 5502 NAGYLAPOSI vasútállomás Teljes
49 5502 NAGYLAPOSI MÁV LAKÁS Teljes
50 5500 NÉMETZUGI sor Teljes
51 5502 NÉPLIGET út Teljes
52 5500 NYÁRSZEGI utca Teljes
53 5502 OLAJOSOK útja Teljes
54 5502 ORGONA utca Teljes
55 5502 POLÁNYI MÁTÉ utca 000001 000037 Folyamatos
56 5500 RÁCZ LAJOS utca Teljes
57 5502 RÓZSAHEGYI KÁLMÁN utca Teljes
58 5500 SEBES GYÖRGY utca Teljes
59 5502 SELYEM út 000001 000053 Páratlan
60 5502 SELYEM út 000002 000052/0001 Páros
61 5500 SELYEM út 000124/0001 végig Páros
62 5500 SELYEM út 000131 végig Páratlan
63 5502 SIMAI utca Teljes
64 5502 SUGÁR út 000001 000055 Páratlan
65 5502 SUGÁR út 000002 000062 Páros
66 5502 SZABADSÁG utca Teljes
67 5502 SZÉLMALOM utca Teljes
68 5502 SZENT ANTAL utca Teljes
69 5500 SZENT ISTVÁN utca Teljes
70 5502 TANYA IV. Teljes
71 5502 TANYA V. Teljes
72 5502 TEMETŐ utca Teljes
73 5502 TEMPLOMZUG Teljes
74 5502 TÓTH ÁRPÁD utca Teljes
75 5500 ÚJKERT sor Teljes
76 5502 VARJASI utca Teljes
77 5502 VASÚTI őrházak Teljes
78 5502 VASÚTSOR utca Teljes
79 5502 VASVÁRI PÁL utca Teljes
80 5502 VASZKÓ MIHÁLY utca Teljes
81 5502 ZÖLDFA utca Teljes
82 5502 ZRÍNYI ILONA utca Teljes

3. körzet
A B C D E F
1 5500 ARANY JÁNOS utca Teljes
2 5500 AVRAM TANYA Teljes
3 5500 BAJCSY-ZSILINSZKY út 000044 000050 Páros
4 5500 BAJCSY-ZSILINSZKY út 000045 végig Páratlan
5 5500 BIRÓ TANYA Teljes
6 5500 BOCSKAI ISTVÁN utca 000036 végig Folyamatos
7 5500 BOCSKAI ISTVÁN utca 000037 000057 Páratlan
8 5500 BOTOND utca Teljes
9 5500 BUDAI NAGY ANTAL utca 000001 000031/0001 Páratlan
10 5500 BUDAI NAGY ANTAL utca 000002 000018 Páros
11 5500 CSOKONAI VITÉZ M. utca Teljes
12 5500 DR. PIKÓ BÉLA utca Teljes
13 5500 DR. SZILÁGYI FERENC üdülő-telep Teljes
14 5500 ERKEL FERENC utca Teljes
15 5500 ERZSÉBET liget Teljes
16 5500 FÁY ANDRÁS utca Teljes
17 5500 út 000135 000185 Páratlan
18 5500 HÁMÁN KATÓ utca Teljes
19 5500 HÁRSFA utca Teljes
20 5500 HATÁR GYŐZŐ tér Teljes
21 5500 HŐSÖK útja 000044 végig Folyamatos
22 5500 HUNYADI JÁNOS utca Teljes
23 5500 JÓKAI MÓR utca Teljes
24 5500 KÁLVIN JÁNOS utca 000012 000034/0001 Páros
25 5500 KÁLVIN JÁNOS utca 000035 000075 Páratlan
26 5500 KAZINCZY FERENC utca Teljes
27 5500 KISRÉTI utca 000001 000029 Páratlan
28 5500 KISRÉTI utca 000002 000034/0002 Páros
29 5500 KISS BÁLINT utca Teljes
30 5500 KNER utca Teljes
31 5500 KOSSUTH LAJOS út 000004 000040 Páros
32 5500 KOSSUTH LAJOS út 000005 végig Páratlan
33 5500 KÖLCSEY FERENC utca Teljes
34 5500 KŐRÖS sor Teljes
35 5500 MIKSZÁTH KÁLMÁN utca 000001 000025 Páratlan
36 5500 MIKSZÁTH KÁLMÁN utca 000002 000020 Páros
37 5500 MIRHÓHÁTI utca Teljes
38 5500 MÓRICZ ZSIGMOND utca Teljes
39 5500 MUNKÁCSY MIHÁLY utca Teljes
40 5500 PÁSZTOR JÁNOS utca 000015 végig Folyamatos
41 5500 PÁSZTOR JÁNOS tér Teljes
42 5500 PETŐFI SÁNDOR utca Teljes
43 5500 RADNÓTI MIKLÓS utca Teljes
44 5500 RÁKÓCZI FERENC út Teljes
45 5500 Rév utca Teljes
46 5500 SEMMELWEIS IGNÁC utca Teljes
47 5500 SZÉKELY BERTALAN utca Teljes
48 5500 TANYA VI. Teljes
49 5500 TANYA VII. Teljes
50 5500 TOMPA MIHÁLY utca Teljes
51 5500 VÁSÁRTÉRI lakótelep Teljes
52 5500 VIDOVSZKY BÉLA utca Teljes
53 5500 VÍZMŰ sor Teljes
54 5500 VÖRÖSMARTY MIHÁLY utca 000001 000033/0001 Folyamatos
55 5500 VÖRÖSMARTY MIHÁLY utca 000035 000039/0001 Folyamatos
56 5500 WODIANER ALBERT tér Teljes
57 5500 ZRÍNYI MIKLÓS utca 000028 végig Folyamatos
58 5500 ZRÍNYI MIKLÓS utca 390039/0001 végig Hrsz.foly.

4. körzet
A B C D E F
1 5500 ÁCHIM ANDRÁS utca Teljes
2 5500 ÁLMOS utca Teljes
3 5500 ÁRPÁD utca Teljes
4 5500 ATTILA utca Teljes
5 5500 BACSÓ BÉLA utca Teljes
6 5500 BAJCSY-ZSILINSZKY út 000001 000043 Páratlan
7 5500 BAJCSY-ZSILINSZKY út 000002 000040 Páros
8 5500 BAJCSY-ZSILINSZKY út 000052 végig Páros
9 5500 BÁNOMKERTI út Teljes
10 5500 BATTHYÁNY LAJOS utca Teljes
11 5500 BÉKE utca Teljes
12 5500 BERCSÉNYI MIKLÓS utca Teljes
13 5500 BERZSENYI DÁNIEL utca Teljes
14 5500 BESSENYEI GYÖRGY utca Teljes
15 5500 BOCSKAI ISTVÁN utca 000001 000035 Folyamatos
16 5500 BUDAI NAGY ANTAL utca 000020 végig Páros
17 5500 BUDAI NAGY ANTAL utca 000033 végig Páratlan
18 5500 DAMJANICH JÁNOS tér Teljes
19 5500 DOBÓ ISTVÁN utca Teljes
20 5500 EÖTVÖS JÓZSEF utca Teljes
21 5500 ESZE TAMÁS utca Teljes
22 5500 FEGYVERNEK utca Teljes
23 5500 út 000156/0001 végig Páros
24 5500 GÁRDONYI GÉZA utca Teljes
25 5500 GUTENBERG utca Teljes
26 5500 GYÓNI GÉZA utca Teljes
27 5500 HANTOSKERTI út Teljes
28 5500 HŐSÖK útja 000000 0043 000043 Folyamatos
29 5500 KÁLLAI FERENC utca Teljes
30 5500 KÁLVIN JÁNOS utca 000001 000031 Páratlan
31 5500 KÁLVIN JÁNOS utca 000002 000010/0002 Páros
32 5500 KÁLVIN JÁNOS utca 000036 végig Páros
33 5500 KÁLVIN JÁNOS utca 000077 végig Páratlan
34 5500 KATÓ JÓZSEF utca Teljes
35 5500 KATONA JÓZSEF utca Teljes
36 5500 KELETI utca Teljes
37 5502 KINIZSI PÁL utca Teljes
38 5500 KISFALUDY utca Teljes
39 5500 KISRÉTI utca 000031 végig Páratlan
40 5500 KISRÉTI utca 000038 végig Páros
41 5500 KNER tér Teljes
42 5500 KOSSUTH LAJOS út 000042 végig Páros
43 5500 KÖRGÁT utca Teljes
44 5500 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR utca Teljes
45 5500 LEHEL utca Teljes
46 5500 LÉVAI utca Teljes
47 5500 LISZT FERENC utca Teljes
48 5500 LOSONCZI ISTVÁN utca Teljes
49 5500 LUTHER utca Teljes
50 5500 MÁTYÁS KIRÁLY utca Teljes
51 5500 MIKSZÁTH KÁLMÁN utca 000022 végig Páros
52 5500 MIKSZÁTH KÁLMÁN utca 000027/0001 végig Páratlan
53 5500 NAGY SÁNDOR utca Teljes
54 5500 PÁSZTOR JÁNOS utca 000000 000014 Folyamatos
55 5500 PÓSA LAJOS utca Teljes
56 5500 RÓZSA FERENC utca Teljes
57 5500 SOMOGYI BÉLA utca Teljes
58 5500 SZABADSÁG tér Teljes
59 5500 SZABÓ DEZSŐ utca Teljes
60 5500 SZÉCHENYI ISTVÁN utca Teljes
61 5500 SZONDY GYÖRGY utca Teljes
62 5500 TOKAI FERENC utca Teljes
63 5500 TOLDI MIKLÓS utca Teljes
64 5500 VÖRÖSMARTY MIHÁLY utca 000034 000034 Páros
65 5500 VÖRÖSMARTY MIHÁLY utca 000041 végig Páratlan
66 5500 WESSELÉNYI MIKLÓS utca Teljes
67 5500 ZRÍNYI ILONA üdülő-telep Teljes
68 5500 ZRÍNYI MIKLÓS utca 000001 000027/A Folyamatos

4. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez4

5. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Területi védőnői körzetek

1. körzet
A B C D E F
1 5500 ARANY JÁNOS utca Teljes
2 5500 BAJCSY ZSILINSZKY utca Teljes
3 5500 BETHLEN GÁBOR utca Teljes
4 5500 BOCSKAI ISTVÁN utca Teljes
5 5500 BOTOND utca Teljes
6 5500 CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY utca Teljes
7 5500 DAMJANICH tér Teljes
8 5500 ERKEL FERENC utca Teljes
9 5500 EÖTVÖS JÓZSEF utca Teljes
10 5500 FÁY ANDRÁS utca Teljes
11 5500 út Páratlan
12 5500 DR. PIKÓ BÉLA utca Teljes
13 5500 GUTENBERG utca Teljes
14 5500 HŐSÖK útja Teljes
15 5500 HUNYADI JÁNOS utca Teljes
16 5500 JÓKAI MÓR utca Teljes
17 5500 KATÓ JÓZSEF utca Teljes
18 5500 KERESZTÚRI utca Teljes
19 5500 KISRÉTI utca Teljes
20 5500 KISFALUDY utca Teljes
21 5500 KOSSUTH LAJOS utca Teljes
22 5500 KÓS KÁROLY utca Teljes
23 5500 KOVÁCS IMRE utca Teljes
24 5500 KÖLCSEY FERENC utca Teljes
25 5500 LISZT FERENC utca Teljes
26 5500 MAGTÁRLAPOSI utca Teljes
27 5500 MIRHÓHÁTI utca Teljes
28 5500 MÓRA FERENC utca Teljes
29 5500 NYÁRSZEGI utca Teljes
30 5500 PÁSZTOR JÁNOS utca Teljes
31 5500 PETŐFI SÁNDOR utca Teljes
32 5500 RÁKÓCZI FERENC utca Teljes
33 5500 RÁCZ LAJOS utca Teljes
34 5500 SELYEM utca Teljes
35 5500 SZABADSÁG tér Páratlan
36 5500 SZENT ISTVÁN utca Teljes
37 5500 TOMPA MIHÁLY utca Teljes
38 5500 ÚJKERT sor Teljes
39 5500 VÁSÁRTÉRI lakótelep 16.- 18 Páros
40 5500 VÁSÁRTÉRI lakótelep 22.- 30 Páros
41 5500 VÁSÁRTÉRI lakótelep 32.
42 5500 TANYA VII. 1-73. 85. Folyamatos
43 5500 WESSELÉNYI MIKLÓS utca Teljes
44 5500 ZRÍNYI MIKLÓS utca Teljes

2. körzet
A B C D E F
1 5500 BAJCSY-ZSILINSZKY út Teljes
2 5500 BÁNOMKERTI utca Teljes
3 5500 BESSENYEI GYÖRGY utca Teljes
4 5500 BÉKE utca Teljes
5 5500 BUDAI NAGY ANTAL utca Teljes
6 5500 GÁRDONYI GÉZA utca Teljes
7 5500 GYÓNI GÉZA utca Teljes
8 5500 HÁMÁN KATÓ utca Teljes
9 5500 HŐSÖK útja Teljes
10 5500 HUNYADI JÁNOS utca Teljes
11 5500 KATONA JÓZSEF utca Teljes
12 5500 KAZINCZY FERENC utca Teljes
13 5500 KÁLVIN JÁNOS utca Teljes
14 5500 KELETI utca Teljes
15 5500 KISS BÁLINT utca Teljes
16 5500 KINIZSI PÁL utca Teljes
17 5500 KÖRGÁT utca Teljes
18 5500 LEHEL utca Teljes
19 5500 LÉVAI utca Teljes
20 5500 LOSONCZY ISTVÁN utca Teljes
21 5500 MIKSZÁTH KÁLMÁN utca Teljes
22 5500 NAGY SÁNDOR utca Teljes
23 5500 RÓZSA FERENC utca Teljes
24 5500 SZÉCHENYI ISTVÁN utca Teljes
25 5500 TOKAI FERENC utca Teljes
26 5500 TOLDI MIKLÓS utca Teljes
27 5500 VÁSÁRTÉRI lakótelep A, B, C, D
28 5500 VÁSÁRTÉRI lakótelep 1- 15. Páratlan
29 5500 VÁSÁRTÉRI lakótelep 19 - 21. Páratlan
30 5500 TANYA VI. Teljes
31 5500 VÖRÖSMARTY MIHÁLY utca Teljes

3. körzet
A B C D E F
1 5500 ÁCHIM utca Teljes
2 5500 ADY ENDRE utca Teljes
3 5500 ÁLMOS utca Teljes
4 5500 ATTILA utca Teljes
5 5500 ÁRPÁD utca Teljes
6 5500 BACSÓ BÉLA utca Teljes
7 5500 BAJCSY-ZSILINSZKY utca Teljes
8 5500 BALASSI BÁLINT utca Teljes
9 5500 BERCSÉNYI MIKLÓS utca Teljes
10 5500 BERZSENYI DÁNIEL utca Teljes
11 5500 BESENYSZEGI utca Teljes
12 5500 BOCSKAI ISTVÁN utca Teljes
13 5500 DÁVIDHÁZI SÁMUEL utca Teljes
14 5500 ESZE TAMÁS utca Teljes
15 5500 FEGYVERNEK utca Teljes
16 5500 út Páros
17 5500 GÉZA FEJEDELEM utca Teljes
18 5500 HANTOSKERTI utca Teljes
19 5500 HÁRSFA utca Teljes
20 5500 HŐSÖK útja Teljes
21 5500 KÁLLAI FERENC utca Teljes
22 5500 KÁLMÁN FARKAS utca Teljes
23 5500 KIS LAJOS utca Teljes
24 5500 KŐRÖS sor Teljes
25 5500 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR utca Teljes
26 5500 LUTHER utca Teljes
27 5500 MADÁCH IMRE utca Teljes
28 5500 MÁTYÁS KIRÁLY utca Teljes
29 5500 MÓRICZ ZSIGMOND utca Teljes
30 5500 MUNKÁCSI MIHÁLY utca Teljes
31 5500 NÉMETZUGI sor Teljes
32 5500 PÁSZTOR JÁNOS utca Teljes
33 5500 PÓSA LAJOS utca Teljes
34 5500 RADNÓTI MIKLÓS utca Teljes
35 5500 SEMMELWEIS IGNÁCZ utca Teljes
36 5500 SOMOGYI BÉLA utca Teljes
37 5500 SZABADSÁG tér Páros
38 5500 SZABÓ DEZSŐ utca Teljes
39 5500 SZÉKELY BERTALAN utca Teljes
40 5500 SZONDY GYÖRGY utca Teljes
41 5500 TANYA VII. Teljes
42 5500 VÁSÁRTÉRI lakótelep 31.,33.,34.
43 5500 VIDOVSZKY BÉLA utca Teljes
44 5500 VÍZMŰ sor Teljes
45 5500 ZRÍNYI MIKLÓS utca Teljes

4. körzet
A B C D E F
1 5502 BABITS MIHÁLY utca Teljes
2 5502 BACSALAPOSI utca Teljes
3 5502 BAROSS utca Teljes
4 5502 BARTÓK BÉLA utca Teljes
5 5502 BEM JÓZSEF utca Teljes
6 5502 CSEJTI utca Teljes
7 5502 CSILLAGOS utca Teljes
8 5502 DANKÓ PISTA utca Teljes
9 5502 DOB utca Teljes
10 5502 út 1- 87 Páratlan
11 5502 út 2- 108 Páros
12 5502 HATHÁZ utca Teljes
13 5502 HONVÉD utca Teljes
14 5502 IFJÚSÁGI lakótelep Teljes
15 5502 JÓZSEF ATTILA utca Teljes
16 5502 JUHÁSZ GYULA utca Teljes
17 5502 KODÁLY ZOLTÁN utca Teljes
18 5502 KÖNYVES KÁLMÁN utca Teljes
19 5502 KÖRÖS utca Teljes
20 5502 KÜRT utca Teljes
21 5502 LILIOM utca Teljes
22 5502 KÁRÁSZ utca Teljes
23 5502 KINIZSI PÁL utca Teljes
24 5502 KÖR utca Teljes
25 5502 MARTOS FLÓRA utca Teljes
26 5502 MESTER utca Teljes
27 5502 MIKES KELEMEN utca Teljes
28 5502 MIRHÓI utca Teljes
29 5502 MOHÁCSI utca Teljes
30 5502 NAP utca Teljes
31 5502 NAPKELETI utca Teljes
32 5502 OKTÓBER 6. lakótelep I /A- E Folyamatos
33 5502 OLAJOSOK útja Teljes
34 5502 POLÁNYI MÁTÉ utca 29 80 Folyamatos
35 5502 POLYÁKHALMI út Teljes
36 5502 SIMAI utca Teljes
37 5502 SUGÁR út 46- 136 Páros
38 5502 SUGÁR út 39- 115 Páratlan
39 5502 SZABADSÁG utca Teljes
40 5502 SZABÓ ERVIN utca Teljes
41 5502 TAMÁSI ÁRON utca Teljes
42 5502 TÁNCSICS utca Teljes
43 5502 TANYA III. Teljes
44 5502 TANYA V. Teljes
45 5502 TORONYI utca Teljes
46 5502 TÓTH ÁRPÁD utca Teljes
47 5502 UGARI út Teljes
48 5502 VADÁSZ utca Teljes
49 5502 VARJASI utca Teljes
50 5502 VASÚTSOR utca Teljes

5. körzet
A B C D E F
1 5502 APPONYI utca Teljes
2 5502 AKÁC utca Teljes
3 5502 ALKOTMÁNY utca Teljes
4 5502 ÁLMOSDOMB utca Teljes
5 5502 BÁNYÁSZ utca Teljes
6 5502 BLAHA LUJZA utca Teljes
7 5502 BOROSTYÁN utca Teljes
8 5502 CSURGÓ utca Teljes
9 5502 DAMJANICH utca Teljes
10 5502 DEÁK FERENC utca Teljes
11 5502 DÉCSI utca Teljes
12 5502 DIÓFA utca Teljes
13 5502 DÓZSA GYÖRGY utca Teljes
14 5502 DR CSÓKÁSI BÉLA tér Teljes
15 5502 EGRESSY BÉNI utca Teljes
16 5502 ENDRŐDI utca Teljes
17 5502 FAZEKASI utca Teljes
18 5502 GÁBOR ÁRON utca Teljes
19 5502 HALÁSZ utca Teljes
20 5502 HATÁR út Teljes
21 5502 HÍDFŐ utca Teljes
22 5502 HŐSÖK tere Teljes
23 5502 ISKOLA utca Teljes
24 5502 KACSOH PONGRÁC utca Teljes
25 5502 KENDERÁZTATÓ utca Teljes
26 5502 KIS utca Teljes
27 5502 KISFOK utca Teljes
28 5502 KONDOROSI út Teljes
29 5502 KORÁNYI FRIGYES utca Teljes
30 5502 KÖZTÁRSASÁG utca Teljes
31 5502 LÁBAS utca Teljes
32 5502 NÉPLIGET utca Teljes
33 5500 OKTÓBER 6 lakótelep II/6- 9 Folyamatos
34 5502 ORGONA utca Teljes
35 5502 PÁSKUMI út Teljes
36 5502 POLÁNYI utca 1- 28 Folyamatos
37 5502 RÓZSAHEGYI KÁLMÁN utca Teljes
38 5502 SELYEM út 1- 33 Páratlan
39 5502 SELYEM út 2- 38 Páros
40 5502 SUGÁR út 1- 37 Páratlan
41 5502 SUGÁR út 2- 44 Páros
42 5502 SZARVASI út Teljes
43 5502 SZÉLMALOM utca Teljes
44 5502 SZENT ANTAL utca Teljes
45 5502 SZŐLŐSKERT utca Teljes
46 5502 TANYA II. Teljes
47 5502 TEMETŐ utca Teljes
48 5502 TULIPÁN utca Teljes
49 5502 VASVÁRI PÁL utca Teljes
50 5502 VASZKÓ MIHÁLY utca Teljes
51 5502 ZÖLDFA utca Teljes
52 5502 ZRÍNYI ILONA utca Teljes
53 5502 ZSÁK utca Teljes

6. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Iskola- és ifjúságegészségügyi védőnői szolgálat intézményi felosztása
1. SZÁMÚ ISKOLA VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÁNTSZ kód: 040097480
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből - a gimnázium intézményegység
2. SZÁMÚ ISKOLA VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÁNTSZ kód: 040097609
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium (speciális tagozat nélkül)
5. SZÁMÚ VEGYES (ISKOLA-TERÜLETI) VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÁNTSZ kód: 040097477
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből - az általános iskolai intézményegység
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium (speciális tagozat)

7. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi ellátás intézményi felosztása
1. házi gyermekorvosi körzet Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit kft. - Tulipános Óvoda
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda - Csemetekert Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. - Selyem úti Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből - az általános iskolai intézményegység
2. házi gyermekorvosi körzet Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. - Vásártéri óvoda
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda - Margaréta Óvoda
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola tanulói létszámának 50 %-a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből - a gimnázium intézményegység
3. házi gyermekorvosi körzet Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda - Százszorszép Óvoda
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola tanulói létszámának 50 %-a
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

8. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Iskolafogászati ellátás intézményi felosztása
1. fogorvosi körzet
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit kft. - Tulipános Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. - Selyem úti Óvoda
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda - Csemetekert Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium - felső tagozat
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium szakiskola tagozata
2. fogorvosi körzet
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből - az általános iskola alsó tagozat
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium - alsó tagozat, speciális tagozat
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium középiskola tagozata
3. fogorvosi körzet
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda - Margaréta Óvoda
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. - Vásártéri óvoda
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből - az általános iskola felső tagozat
Gyomaendrődi Kiss Bálint Általános Iskola - felső tagozat
4. fogorvosi körzet
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda - Százszorszép Óvoda
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola - alsó tagozat
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből - gimnáziumi intézményegység

9. melléklet az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez5

1. függelék az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
Felnőtt háziorvosi körzetek
1. körzet Dr. MacsáriJudit
2. körzet Dr. Schóber Ottó
3. körzet Dr. Katona Piroska (helyettesítés)
4. körzet Dr. Kolozsvári Árpád
5. körzet Dr. Petrikó Attila
6. körzet Dr. Petrikó Attila (helyettesítés)
7. körzet Dr. Magyar Hajnalka
Gyermekorvosi körzetek
1. körzet Dr. Varga Géza
2. körzet Dr. Fekécs Tünde
3. körzet Dr. Katona Piroska
Fogorvosi körzetek
1. körzet Dr. Kerekes Attila
2. körzet Dr. Török Anna
3. körzet Dr. Török Anna (helyettesítés)
4. körzet Dr. Kerekes Attila (helyettesítés)


1
2017. április 1-én lép hatályba.
2
2017. április 1-én lép hatályba.
3
2017. április 1-én lép hatályba.
4
2017. április 1-én lép hatályba.
5
2017. április 1-én lép hatályba.