A szöveg időállapota: 2017.IX.15. -
Időállapot váltás: 2016.IX.15. - 2017.IX.14.
2017.IX.15. -


22/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet

az anyakönyvi események díjazásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A rendelet hatálya házasságkötésre illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) terjed ki.

(2) Az anyakönyvi események létesítésére alkalmas hivatali helyiségek (a továbbiakban: hivatali helyiség)

a) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.

b) Gyomaendrődi Járási Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

(3) A rendelet alkalmazásában a hivatali munkaidő

a) hétfő-csütörtök: 8,00 órától -16,00 óráig,

b) péntek: 8,00 órától - 14,00 óráig.

(4) A Gyomaendrődi Járási Hivatalban hivatali munkaidőn belül az anyakönyvi események megtartására csütörtöki napon 8,00 órától - 16 óráig kerül sor.

2. § (1) Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag április 1. és szeptember 30. napja között engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén az anyakönyvi eseményen résztvevő személyek és az anyakönyvi alapiratok védelme érdekében az anyakönyvi esemény csak a hivatali helyiségben tartható meg.

(2) Kedvezőtlen időjárási viszonynak tekintendő a zápor, zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet.

3. § (1)2 Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások díjazását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak esetében kedvezmény, részletfizetés nem nyújtható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjakat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 10. napon kell megfizetni. Anyakönyvi eseményt lemondani, befizetett díjat visszaigényelni az (4) bekezdésben meghatározottak kivételével csak írásban lehet, legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 5. napig.

(4) Az anyakönyvi események jelen rendeletben meghatározott díját az alábbi lehetőségek szerint lehet megfizetni:

a) banki átutalással a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 53200125-11091051 számú számlaszámára,

b) befizethető postai csekken, illetve

c) a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénztárában pénztári nyitvatartási időben.

(5) Szabadtéri anyakönyvi esemény kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt legkésőbb az anyakönyvi esemény napján, az eseményt megelőző két órával mondható le, illetve a díjkülönbözet írásban 8 napon belül igényelhető vissza.

4. §3 (1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt közreműködéséért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként 5.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (1) bekezdésében megállapított díj terhére.

(2) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt közreműködéséért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként 10.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (1) bekezdésében megállapított díj terhére.

5. § (1) Ez a rendelet 2016. szeptember 15-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet 22/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez4

Anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások tartalma és díjazása
A B C
1 Anyakönyvi események Helyszín Többletszolgáltatás díja (Ft)
2 Hivatali munkaidőn kívül Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 12.000
3 Hivatali munkaidőn kívül Gyomaendrődi Járási Hivatal 17.000
4 Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül Külső helyszín: Szent László Kiállító és Rendezvénytér (Vízi színpad) 15.000
5 Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül Külső helyszín: jegyző által engedélyezett 10.000


1
Módosította: 20/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. szeptember 15-étől.
2
Módosította: 20/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. szeptember 15-étől.
3
Módosította: 20/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2017. szeptember 15-étől.
4
Módosította: 20/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2017. szeptember 15-étől.