13/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet

a helyi népszavazás kezdeményezéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § Helyi népszavazást a települési választópolgárok huszonöt százaléka kezdeményezheti.

2. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

a) Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 18. § d) pontja

b) a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeiről és eljárási rendjéről ​szóló 21/1996. (XI. 7.) önkormányzati rendelet.