7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet

a közterületi térfigyelő rendszerről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyar ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében el járva a következőket rendeli el:

1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

(2) A közterületi térfigyelő rendszer azon, az Önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

2. § A közterületi térfigyelő rendszer célja:

a ) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása;

b) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete;

c) a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése;

d) a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

3. § (1) A képfelvevők helyét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését és kezelését a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeként működő közterület-felügyeletet látja el.

4. § A közterület-felügyelet részéről eljáró felügyelő a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére, jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ügyekben önálló adatkezelői minőségben az azzal készített felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló törvényben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, valamint a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint jogosult.

5. § A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.

6. § Ez a rendelet 2016. április 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A közterületi térfigyelő rendszer képfelvevőinek helye és darabszáma
A B
1 Hősök és Fő út kereszteződése 1
2 Dévaványai 4231 közút közúti híd gyomai oldali hídfője 1
3 Bajcsy-Zsilinszky út 102. szám előtti kameraoszlop (46-os köz út kivezető szakasza) 1
4 Bajcsy-Zsilinszky út - Fő út kereszteződése 1
5 Gyomai köztemető 1
6 Endrődi köztemető 1
7 Városháza 1
8 Hídfő utca 46-os köz út kivezető szakasza az endrődi oldali hídfőnél 1
9 Blaha Lujza utca 443-as köz út kivezető szakasza 1
10 Apponyi út 4642-es közút kivezető szakasza 1
11 Vásártéri lakótelepi játszótér 1
12 Dr. Csókási Béla tér 1