A szöveg időállapota: 2016.III.2. -
Időállapot váltás: 2016.III.1. - 2016.III.1.
2016.III.2. -


5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatálytalan 2016. március 2-ától.