A szöveg időállapota: 2015.X.2. -
Időállapot váltás: 2015.X.1. - 2015.X.1.
2015.X.2. -


16/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 16/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatálytalan 2015. október 2-ától.