A szöveg időállapota: 2015.III.2. -
Időállapot váltás: 2015.III.1. - 2015.III.1.
2015.III.2. -


5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatálytalan 2015. március 2-ától