A szöveg időállapota: 2014.VI.2. -
Időállapot váltás: 2014.VI.1. - 2014.VI.1.
2014.VI.2. -


15/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 15/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2014. június 2-ától.