A szöveg időállapota: 2014.III.2. -
Időállapot váltás: 2014.III.1. - 2014.III.1.
2014.III.2. -


4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatálytalan 2014. március 2-ától.