A szöveg időállapota: 2013.X.16. -
Időállapot váltás: 2013.X.15. - 2013.X.15.
2013.X.16. -


24/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 24/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatálytalan 2013. október 16-tól.