A szöveg időállapota: 2013.V.1. - 2013.V.1.
Időállapot váltás: 2013.V.1. - 2013.V.1.
2013.V.2. -


7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet a következő 1/A. §-al egészül ki:

„1/A. § Az 1. mellékletben meghatározott 1. és 3. felnőtt háziorvosi körzet 1. körzet megnevezéssel egy körzetet alkot.”

Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet 2013. május 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.