A szöveg időállapota: 2012.X.2. -
Időállapot váltás: 2012.X.1. - 2012.X.1.
2012.X.2. -


28/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet

a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 28/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2012. október 2-től.