A szöveg időállapota: 2012.V.2. -
Időállapot váltás: 2012.V.1. - 2012.V.1.
2012.V.2. -


14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bek. Hatálytalan 2012. május 2-ától.