A szöveg időállapota: 2013.I.1. -
Időállapot váltás: 2012.III.1. - 2012.XII.31.
2013.I.1. -


9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet

a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 33/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. január 1-től.