A szöveg időállapota: 2012.II.2. -
Időállapot váltás: 2012.II.1. - 2012.II.1.
2012.II.2. -


1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelet

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2012. február 2-tól.