A szöveg időállapota: 2011.X.2. -
Időállapot váltás: 2011.X.1. - 2011.X.1.
2011.X.2. -


29/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 29/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatálytalan 2011. október 2-től.