A szöveg időállapota: 2011.V.2. -
Időállapot váltás: 2011.V.1. - 2011.V.1.
2011.V.2. -


18/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 18/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatálytalan 2011. május 2-tól.