A szöveg időállapota: 2011.V.2. -
Időállapot váltás: 2011.V.1. - 2011.V.1.
2011.V.2. -


17/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet

az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 17/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatálytalan 2011. május 2-től.