42/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

a hulladékgazdálkodási tervről

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A település hulladékgazdálkodási tervét e rendelet melléklete határozza meg.

Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2/2005. (I. 28.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 42/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez