A szöveg időállapota: 2011.IV.3. -
Időállapot váltás: 2011.IV.1. - 2011.IV.2.
2011.IV.3. -


41/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. és 2. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.

Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet 2011. április 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 30/2009. (V. 29.) Gye. Kt. rendelet 7. §-a, az 57/2009. (XII. 29.) Gye. Kt. rendelet 1. §-a és 2. §-a, valamint a 11/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

1. melléklet a 41/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 41/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez


1
Rendelkezései beépítve a 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet szövegébe