A szöveg időállapota: 2011.I.3. -
Időállapot váltás: 2011.I.1. - 2011.I.2.
2011.I.3. -


38/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az 58/2009. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

1. melléklet a 38 /2010. (XII. 29. ) önkormányzati rendelethez


1
Rendelkezései beépítve a 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet szövegébe