A szöveg időállapota: 2011.I.3. -
Időállapot váltás: 2011.I.1. - 2011.I.2.
2011.I.3. -


33/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002.(VI. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.) 1., 2., és 3. mellékleteinek címe csak a körzet megnevezését tartalmazza.

(2) Az egyes orvosi körzeteket betöltő, működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenységet folytató orvosok nevét az 1. függelék tartalmazza.

Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.

1. függelék


1
Rendelkezései beépítve a 14/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet szövegébe.