A szöveg időállapota: 2010.X.11. -
Időállapot váltás: 2010.X.9. - 2010.X.10.
2010.X.11. -


27/2010. (X. 8.) önkormányzati rendelet

"Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért kitüntető emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért kitüntető emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
2. § Az Ör. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Ör. 2. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, az 5. § (6) bekezdése továbbá a 26/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet és a 40/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet.


1
Rendelkezései beépítve a 12/1991. (X. 30.) önkormányzati rendelet Szövegébe.