A szöveg időállapota: 2010.IX.3. -
Időállapot váltás: 2010.IX.1. - 2010.IX.2.
2010.IX.3. -


23/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő szövegrésszel egészül ki:

Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet 2010. szeptember 1-én lép hatályba.


1
Rendelkezései beépítve a 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet szövegébe