A szöveg időállapota: 2010.XII.3. -
Időállapot váltás: 2010.XII.1. - 2010.XII.2.
2010.XII.3. -


22/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 34 §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet 2010. december 1-én lép hatályba.

1. melléklet a 22/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez


1
Rendelkezései beépítve a 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet szövegébe