A szöveg időállapota: 2010.VII.3. -
Időállapot váltás: 2010.VII.1. - 2010.VII.2.
2010.VII.3. -


19/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelet

a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A R. 9. § (1), (4) a 23. §, és a 28. § (1) bekezdésnek „közterület-használati engedély” szövegrész helyébe a „bérleti szerződés” szövegrész lép

3. § A R. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A R. 41. § első mondata helyébe a következő lép:

5. § A R. 43. § első mondata helyébe a következő lép:

6. § A R. 44. § (1) és (2) bekezdésnek helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A R. V. Fejezet „Közterület-használati engedély iránti kérelem” alcím helyébe a „Közterület-használat iránti kérelem” alcím lép:

8. § A R. 45. § (1), (2) és (4) bekezdésnek helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § A R. 47. § (1), (2), (3) és (4) bekezdésnek helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § A R. V. Fejezet „A Közterület-használati engedély” alcím helyébe a „A bérleti szerződés” alcím lép.

11. § A R. 48. § (1), (2) és (3) bekezdésnek helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § A R. 50. § (1) és (2) bekezdésnek helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § A R. 51. § helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § A R. 52. § helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § A R. 53. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § A R. 54. § helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § A R. 55. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § Ez a rendelet 2010. év július 1-én lép hatályba. E rendelet szabályait 2010. július 1. után indult ügyekben kell alkalmazni.


1
Rendelkezései beépítve a 37/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet szövegébe