A szöveg időállapota: 2012.XI.30. -
Időállapot váltás: 2010.III.1. - 2012.IV.30.
2012.V.1. - 2012.XI.29.
2012.XI.30. -


10/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet

a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 31/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bek. Hatálytalan 2012. december 1-től.