A szöveg időállapota: 2010.IV.1. -
Időállapot váltás: 2010.II.1. - 2010.II.2.
2010.II.3. - 2010.III.31.
2010.IV.1. -


2/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 13/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bek. Hatálytalan 2010. április 1-től.