A szöveg időállapota: 2012.XI.1. -
Időállapot váltás: 2010.IV.1. - 2010.IV.2.
2010.IV.3. - 2011.III.31.
2011.IV.1. - 2012.X.31.
2012.XI.1. -


57/2009. (XII. 29.) Gye. Kt. rendelet

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bek. Hatálytalan 2012. november 1-től.