A szöveg időállapota: 2010.II.1. -
Időállapot váltás: 2009.VII.1. - 2009.VII.2.
2009.VII.3. - 2010.I.31.
2010.II.1. -


31/2009. (V. 29.) Gye. Kt. rendelet

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 2/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. február 1-től.