A szöveg időállapota: 2011.III.1. -
Időállapot váltás: 2009.III.5. - 2009.III.6.
2009.III.7. - 2010.II.28.
2010.III.1. - 2011.II.28.
2011.III.1. -


11/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításáról és kiegészítéséről1


1
Hatályon kívül helyezte: 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2011. március 1-től.