A szöveg időállapota: 2010.II.1. - 2016.V.2.
Időállapot váltás: 2009.III.5. - 2009.III.6.
2009.III.7. - 2010.I.31.
2010.II.1. - 2016.V.2.
2016.V.3. -


9/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet

az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A R. 2. § (1) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A R. 2. § (1) bekezdésének első francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A R. 3. § (1) bekezdésének ötödik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A R. 3. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A R. további 13. §-sal egészül ki:

5. § 2

6. § 3

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Hatályát vesztő rendelkezések: 30/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelet 2. §, 3. §.


1
Rendelkezései beépítve a 2/2004. (II. 10.) KT rendelet szövegébe
2
Hatályon kívül helyezte: 6/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2010. február 1-től.
3
Hatályon kívül helyezte: 6/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2010. február 1-től.