8/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet

a 2008. évi költségvetésről szóló 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51-53. §-a alapján a 2008. évi költségvetésről szóló 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.802.302.-E Ft-ra módosul, a rövid lejáratú hitelfelvétel előirányzata 0-ra csökken, részletezve az 1. számú melléklet szerint.

2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.824.871.-E Ft-ra nő, részletezve a 2. számú mellékletben.

3. § A KT rendelet 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 78.707.-E Ft-ra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint.

4. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 598.930 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 508.610 E Ft-ra, a felhalmozás egyéb kiadásai 52.701.-E Ft-ra változik. Továbbá az egyéb finanszírozás kiadásai 794.996.- E Ft-ra változnak. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 504.798 E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

6. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2008. év végi beszámolóban szerepeltetni kell.


1
Rendelkezései beépítve a 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt. Rendelet szövegébe