A szöveg időállapota: 2008.XII.6. - 2011.III.31.
Időállapot váltás: 2008.XII.3. - 2008.XII.5.
2008.XII.6. - 2011.III.31.
2011.IV.1. -


49/2008. (XII. 3.) Gye. Kt. rendelet

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az alábbiakban rendelkezik.

1. § Az SZMSZ 25. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

2. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


1
Rendelkezései beépítve a 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet szövegébe