A szöveg időállapota: 2008.IV.28. - 2016.V.2.
Időállapot váltás: 2008.IV.28. - 2016.V.2.
2016.V.3. -


16/2008. (IV. 28.) Gye. Kt. rendelet

a 2008. évi költségvetésről szóló 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51-53. §-a alapján a 2008. évi költségvetésről szóló 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.159.214.-E Ft-ra módosul, részletezve az 1. számú melléklet szerint.

2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.455.278 E Ft-ra növekedik, részletezve a 2. számú mellékletben.

3. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 395.791 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 359.402 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 22.522 E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.318.226 E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

5. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2008. első félévi beszámolóban szerepeltetni kell.


1
Rendelkezései beépítve: 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet szövegébe