26/2006. (XII. 27.) KT rendelet

a 2006 évi költségvetésről szóló 3/2006. (II. 27.) KT rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 51-53. §-a alapján a 2006. évi költségvetésről szóló 3/2006. (II. 27.) KT rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.443.842 E Ft-ra módosul, részletezve az 1. számú melléklet szerint.

2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.624.001 E Ft-ra növekedik, részletezve a 2. számú mellékletben.

3. § A KT rendelet 4. §-ában a felújítások előirányzata 31.874 E Ft-ra változik, a 3. számú melléklet alapján.

4. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 556.954 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 530.390 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 14.898 E Ft-ra, a felhalmozás egyéb kiadásai 11.666-ra változik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 231.013 E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

6. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2006. évi beszámolóban szerepeltetni kell.


1
Rendelkezései beépítve az alaprendelet szövegébe