A szöveg időállapota: 2006.IV.3. - 2007.III.31.
Időállapot váltás: 2006.IV.1. - 2006.IV.2.
2006.IV.3. - 2007.III.31.
2007.IV.1. -


8/2006. (III. 31.) KT rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet módosításáról1

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79. §-ának b) pontjában, valamint a 80. §-ának (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) számú rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A 23/1995. (VIII. 30.) számú rendelet 1., 2. és 3. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3. számú melléklete lép.

2. § E rendelet 2006. év április hó 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 7/2005. (IV. 1.) számú rendelet hatályát veszti.

1. számú melléklet a 8/2006. (III. 31.) KT rendelethez

2. számú melléklet a 8/2006. (III. 31.) KT rendelethez

3. számú melléklet a 8/2006. (III. 31.) KT rendelethez


1
Rendelkezései beépítve a 23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet szövegébe